K 31. srpnu 2015 již bylo do zaměstnaneckého kádru skupiny začleněno 1800 mladých zaměstnanců. Tento závazek ve prospěch mladých lidí skupině umožní připravit se na generační obměnu.

Pozornost začlenění mladých žen

V rámci této kampaně byla zvláštní pozornost věnována začlenění mladých žen, jejichž podíl mezi nově přijatými zaměstnanci má činit 30 % (dosavadní míra zastoupení žen ve skupině je 20 %).

Firma je atraktivní pro mladé

Skupina PSA Peugeot Citroën je pro mladé velmi atraktivní, což se projevilo v počtu více než 90 000 připojení na webové stránky „Pracovní místa pro mladé v PSA“ a v počtu více než 7000 zaslaných životopisů, které skupina obdržela během kampaně na podporu odborného vzdělávání.

Posílit zaměstnanost budoucích generací

Ředitel pro lidské zdroje Xavier Chéreau k tomu uvedl: „Mám z toho výsledku velkou radost. Do konce roku 2015 přibude mezi zaměstnance PSA celkem 3000 mladých lidí. Naší učňovskou politikou připravujeme budoucnost skupiny a umožňujeme budoucím generacím posílit jejich zaměstnatelnost.“