Wilsonovo pravidlo, pojmenované po prvním generálním řediteli Xeroxu Josephu Wilsonovi, pomůže zajistit adekvátní zastoupení žen a menšin na všech úrovních řízení v celé firmě Xerox. Podle tohoto pravidla musí v seznamech kvalifikovaných uchazečů o každé volné manažerské místo ve firmě Xerox v USA být zastoupeny ženy i menšiny. Mimo Spojené státy platí, že mezi finalisty každého výběrového řízení by měli být kandidáti obou pohlaví.

Rozmanitost původu přináší výhody

„Xerox dlouhodobě prosazuje diverzitu v řadách svých zaměstnanců. Díky iniciativě, s níž před víc než půlstoletím přišel první generální ředitel Xeroxu a průkopník snah o rovnost příležitostí Joseph C. Wilson, má dnes diverzita své pevné místo v našem hodnotovém systému a stala se součástí naší DNA. Rozmanitost původu, zkušeností a perspektiv nám dává řadu výhod: vnímáme naše podnikání z různých pohledů, našim zákazníkům přinášíme převratné inovace a pokrok a pro naše zaměstnance máme zajímavější a přitažlivější práci.“ prohlásila Ursula Burns, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Xerox.

Dostat stejnou šanci bez předsudků

Wilsonovo pravidlo je uplatňováno i v české pobočce Xeroxu, kterou vede mimochodem také žena. „Diverzita a gendrová vyváženost je pro mě osobně velmi důležitá. Jsem ráda, že pracuji pro společnost, kde se ženy s diskriminací už nesetkávají a mají skutečně rovné příležitosti. Wilsonovo pravidlo je skvělý způsob, jak to zajistit. Umožňuje ženám dostat stejnou šanci, bez předsudků či předpojatosti. Zároveň to neznamená, že by byly nějakým způsobem zvýhodňovány,“ říká generální ředitelka společnosti Xerox Czech Republic Veronika Brázdilová.