Necelá polovina (45 %) českých firem považuje atmosféru na pracovišti a firemní kulturu za základ spokojenosti zaměstnanců. Nejčastěji se přitom inspirují u zahraničních společností, které jsou v této otázce zkušenější a důslednější. Na svébytné firemní kultuře si zakládá až 70 % zahraničních a nadnárodních společností operujících v České republice. Firemní kultura totiž odráží každodenní atmosféru na pracovišti, vzájemnou komunikaci a způsob vedení a delegování úkolů.

Atmosféra na pracovišti a firemní kultura by se neměly podceňovat Hana Vodičková, Grafton Recruitment

„Atmosféra na pracovišti a firemní kultura by se neměly podceňovat. Nespokojení zaměstnanci a jejich následná vysoká fluktuace mohou mít pro podnikání fatální následky,“ říká Hana Vodičková, projektová manažerka Grafton Recruitment, a dodává: „Každý uchazeč by se měl vždy důkladně seznámit nejen s pozicí, na kterou aspiruje, ale hlavně s hodnotovým žebříčkem potenciálního zaměstnavatele. Zaměstnanci ve firmě s nefunkční firemní kulturou jsou totiž často nevýkonní, více chybují, nekomunikují a bojí se náročnějších úkolů, neboť pracují pod stresem, v atmosféře nedůvěry a strachu, což se odráží i na prosperitě celé firmy.“

Open space vadí, přesto vítězí

Firmy chtějí působit na své zaměstnance a jejich podporu značky mimo jiné i uspořádáním kanceláří, použitými barvami, výzdobou. Velkým tématem je v tomto směru systém otevřených kanceláří, tak zvaných open space, které řada firem zavedla za účelem zlepšení komunikace mezi zaměstnanci.

Ze zkušeností zahraničních firem vyplývá, že open space má pozitivní vliv na týmovou spolupráci a zároveň i na efektivitu práce specifických pracovních pozic, jako jsou účetní, operátoři call center, IT podpora, apod. To je hlavní důvod, proč k budování open space přistupuje i čím dál více tuzemských společností.

Kanceláře budoucnosti

Nicméně pro mnoho uchazečů jsou otevřené kanceláře důvodem k odmítnutí pracovní nabídky. Rovněž podle zjištění Eurostatu nechce drtivá většina zaměstnanců pracovat v takto koncipovaných kancelářích, nevyhovují jim. Řešením ale není ani návrat zpět do uzavřených, malých kancelářských kamrlíků, které odmítá 85 % zaměstnanců. Proto se v poslední době objevují hybridy mezi open space a kavárenským uspořádáním, kde zaměstnanci nemají samostatné pracovní stoly, ale spíše jakési buňky, které v průběhu pracovního dne mění v závislosti na povaze řešených úkolů.

Způsob oblékání

Největší důraz na styl oblékání kladou obchodní společnosti. Naopak kreativní agentury či IT firmy vědí, že svázat programátora či grafika do předepsaného oděvu znamená, že buď velmi rychle odejde za jinou pracovní příležitostí, anebo nevydá stoprocentní výkon.

I přes to, že řada firem upřednostňuje oficiální oděv, je i tento prvek částečně kompenzován pátečními „casual days“ s povoleným neformálním oblečením, což preferuje především generace Y.

Důraz na měkké dovednosti

Třetím nejčastěji zmiňovaným aspektem firemní kultury je styl komunikace. Českým firmám už došlo, že způsob komunikace je klíčový pro úspěch na trhu. Proto stále více kladou důraz na tzv. měkké dovednosti svých zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání.

„Zaměstnavatelé stále častěji vyžadují prověření měkkých schopností, tedy schopností komunikace, řešení krizových situací, flexibility, emoční inteligence a podobně,“ připomíná Hana Vodičková, projektová manažerka Grafton Recruitment, a dodává: „Proto se ve stále větším měřítku využívá behaviorální a hodnotový nábor, nebo také psychometrické testování. Aktuálně tyto metody při prověřování svých kandidátů o práci vyžaduje až polovina českých zaměstnavatelů.“