Na počátku vzniku nové firmy stojí nápad jejího zakladatele či zakladatelů. Nápad stojí i na počátku záchrany firmy, která je v problémech. A nápad stojí rovněž na počátku každého dynamičtějšího růstu obchodního podílu existující firmy na trhu. V ekonomickém prostředí, ve světě firem, je zvyklostí tyto nápady nazývat „vize“.

Vize je dlouhodobý cíl, strategie je cesta, jak tohoto cíle dosáhnout

Vize musí splňovat několik základních atributů, z nichž k těm nejvýznamnějším patří: (a) dát trhu a potenciálním zákazníkům produkt, který bude žádaný a konkurenceschopný, (b) daný výrobek anebo služba musí být atraktivní pro majitele a investory z pohledu návratnosti vložených prostředků, (c) musí přijít ve správném čase, (d) projekt a jeho realizátoři musí mít štěstí.

Antonín Jakubše

Antonín Jakubše

Čím lepší je nápad na počátku, tím větší je šance na celkový úspěch při jeho realizaci. Je pochopitelné, že originální a kvalitní nápady přinášejí svým autorům, podnikatelům a investorům nadstandardní zisky.

Úspěch láká k následování

Není překvapivé, že úspěšné originální nápady mají své následovníky v dalších podnikatelích, kteří se snaží „svézt“ na úspěšné vlně nového nápadu ne-li něčím naprosto stejným, pokud je řešení třeba patentově chráněno, pak něčím velmi podobným. To vede k růstu nabídky, ale současně i ke snižování ceny pro zákazníky, což je pozitivní.

Příkladů lze najít ve všech oborech lidské činnosti mnoho, ale zmiňme ten, který patří nepochybně k nejrozšířenějším a nejznámějším: rychlé občerstvení McDonald’s a franšíza pro rozšiřování nabídky tohoto produktu. Následovníci tohoto modelu – Burger King, KFC, Pizza Hut, Subway a další – jsou rovněž úspěšní, a to i v globálním celosvětovém měřítku.

Štěstí patří k podnikání

Nicméně kvalita samotné myšlenky není všemocná. Neméně důležité je časování, kdy na trh s produktem přijít, a také faktor štěstí. Za příklad důležitosti faktoru načasování a štěstěny může sloužit jinak excelentní myšlenka developerského a stavebního projektu výstavby komplexu kancelářských, obchodních a rezidenčních objektů v bývalých docích „Canary Wharf“ v Londýně.

Dnes je to druhé největší finanční a obchodní centrum Londýna a možná ještě lepší „adresa“ než samotné City. A přesto na tomto projektu, v jeho počátcích, zkrachoval jeden z největších a nejobdivovanějších developerů USA a Kanady, firma Olympia & York a její majitel Paul Reichmann, který tuto vizi začal realizovat.

Vize potřebuje strategii

K realizaci vize je potřebné definovat strategii. Vize je dlouhodobý cíl, strategie je cesta, jak tohoto cíle dosáhnout. Proč je důležité strategii měnit? Protože každý nový den přináší změny a něco nového, jsou to poznatky vědy, které otevírají nové možnosti pro podnikatele a investory, vyvíjející se situace na trhu, změny ekonomické situace v regionech, ale mění se i politická situace, která má nesporný vliv na ekonomiku, mění se ceny vstupů pro výrobu nebo pro služby atd. Na tyto změny je nezbytné reagovat, situaci průběžně vyhodnocovat a zvolené řešení v případě, že selhává, anebo když se objeví lepší varianta, změnit.

Jednoduchost a srozumitelnost

Jak vize firmy, tak i strategie a veškerá z ní vycházející rozhodnutí musí být srozumitelné a pokud možno jednoduché. Důvod? Ten, kdo má geniální nápad a chce ho realizovat, potřebuje pro realizaci své myšlenky pomoc a podporu okolí, svých nejbližších spolupracovníků, zaměstnanců.

Jestliže nejbližší tým geniálního myslitele bude jeho myšlenkám rozumět, jestliže jim uvěří a ztotožní se s nimi, pak je může podporovat a realizovat svou každodenní prací. Pokud manažeři a zaměstnanci vizi a strategii věří, je velká šance na celkový úspěch.