Výzkumu na téma „Motivace žen k výkonu povolání profesionální řidičky“ se zúčastnily řidičky společnosti C.S.Cargo a potenciální zájemkyně s předpoklady pro výkon tohoto povolání.

Dobré mzdy i možnost vidět Evropu

Podle výzkumu společnosti Empirica jezdí většina (53 %) dotázaných řidiček pro firmu C.S. Cargo více než pět let. Je jim přes 40 let, dosáhly středoškolského vzdělání a děti už mají odrostlé.

Řidičky kamiónu nejvíce motivuje možnost vidět Evropu, takže jim hodiny strávené za volantem nevadí, a často vydělávají více peněz než v předchozím zaměstnání. Kromě toho oceňují, že za práci dostávají zaplaceno stejně jako jejich mužští kolegové. „Vítám, že máme rovnocenné mzdové ohodnocení bez ohledu na to, jestli jste muž, nebo žena,“ říká jedna z dotazovaných.

Daň v podobě odloučení od rodiny

Tři čtvrtiny účastnic ankety z řad profesionálních řidiček by svou práci v současnosti neměnily, i když znají i negativa svého povolání. Za nejvýraznější považují časté odloučení od rodiny, což některé z nich řeší prací v tandemu se svým partnerem.

„Víme, že pro ženy není jednoduché skloubit práci s rodinným životem. Ceníme si toho, že pro nás jezdí, a proto se jim snažíme v maximální možné míře vycházet vstříc,“ říká Aziz Jahić, marketingový ředitel C.S.Cargo.

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že nejčastěji si sebe samu jako řidičku dovedou představit bezdětné ženy ve věku 25–35 let, zaměstnané v obchodu a ve službách, kterým ve stávajícím zaměstnání vadí především nízké platy a špatné mezilidské vztahy na pracovišti. Často také jako důvod potřeby změnit zaměstnání uvádějí pracovní vyhořelost.