„Programy odborného vzdělávání a přípravy v České republice plně nezajišťují dovednosti požadované trhem, a to do značné míry proto, že chybí systém, který by správně identifikoval potřeby trhu práce“, uvedl v úvodu semináře Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise, v jejíchž prostorách diskuse probíhala.

Pomohla by povinná praxe

Podle názoru zástupců byznysu však aktuální návrh vysokoškolského zákona větší profesní zaměření vysokých škol neposkytne. „Návrh novely zákona o VŠ neobsahuje nic, co by větší příklon k profesní orientaci připravovalo“, říká Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz v připomínkovém řízení prosadil, aby studijní program měl povinnou studijní specializaci. Povinnou součástí (alespoň bakalářských) studijních programů musí podle Svazu být také povinná půlroční praxe. „Dobrým krokem jsou daňové odpočty na investice firem do vzdělávání vztahující se i na studenty vysokých škol, které Svaz společně s MPO prosadil od roku 2014,“ připomíná Rathouský.

Nejlepší zkušenosti má Škodovka

Nejlepší zkušenost z hlediska uplatnitelnosti absolventů má s povinnými či garantovanými praxemi Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. „Vedle povinné praxe na bakalářském stupni studia zavádíme i tzv. garantovanou praxi pro studenty navazujícího magisterského studia, kteří k nám přicházejí z jiných škol“, říká Stanislav Šaroch, prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních oborů.

Transformovat VOŠ na bakalářské

„Propojení mezi podniky a vysokými školami je klíčové pro zajištění profesního zaměření,“ zdůraznil vedoucí komunikace EDUin Bohumil Kartous. Podle něj by vyšší odborné školy měly být v rámci reformy transformovány na studium bakalářského typu, jinak bude trh práce jejich absolventy považovat za méněcenné. „Obávám se však, že tomu budou nejvíce bránit samotné vysoké školy,“ dodává Kartous.

Zjednodušit přijímání studentů na stáže

Hospodářská komora ČR podporuje podle slov Vladimíra Dlouhého veškerá opatření, která napomáhají uplatnění studentů a absolventů vysokých škol na trhu práce. Do této kategorie patří třeba i legislativní úpravy zjednodušující podmínky pro přijímání studentů do firem formou stáží, aby si firmy mohly „vychovat“ své budoucí pracovníky.