Podle účetních z řad Komory si však podnikatelé vůbec neuvědomují možné důsledky svého počínání. „Morálka účetního vykazování se každým rokem zhoršuje. Rostoucí trend zásahů do účetnictví zaznamenáváme již čtvrtým rokem po sobě. Důvody mohou být různé, ale je to i v rozporu s po léta deklarovanou snahou politiků o lepší výběr daní,“ uvedl Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Podle výzkumu podnikatelé stále vnímají účetnictví především z hlediska daňové povinnosti. Valná většina požadovaných úprav se totiž týkala ziskovosti firem, a to v rovných 94 % případů, 14 % podnikatelů žádalo o změnu v údajích o zadluženosti firmy.

Zkreslování účetních výsledků firem je rizikové nejen pro státní rozpočet, ale také pro jejich majitele, obchodní partnery či různé státní orgány, které s firmami přicházejí do kontaktu. Podle více než poloviny finančních profesionálů z řad Komory (55,6 %) si podnikatelé tato rizika neuvědomují. Naopak 21,1 % respondentů uvádí, že podnikatelé výsledky zkreslují zcela záměrně a jsou si tedy vědomi veškerých rizik, která jsou se zkreslováním účetních výsledků spojena.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: