První kolo projektu pomohlo v uplynulých dvou letech najít uplatnění dvěma a půl tisícovce lidí, novinkou letošního ročníku jsou stáže pro učitele středních odborných škol.

Zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce

„Projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) se primárně zaměřuje na podporu osob starších 50 let a osob s nízkou kvalifikací. Obnovení pracovních návyků, získání praxe či poznání aktuálních trendů v daném oboru pomáhá těmto ohroženým skupinám zvýšit jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce,“ uvedl Miroslav Procházka, pověřený vedením FDV.

Nabídka pro pedagogické pracovníky

Od letošního roku se nabídka rozšířila o stáže pro pedagogické pracovníky středních odborných škol. Pro tyto účely byly vytvořeny nové šablony zohledňující znalosti pedagogů, jejich zkušenosti a také pracovní vytížení.
„Předpokládáme, že nové šablony zvýší zájem o stáže ze strany uchazečů. Od listopadu zahájilo stáž již téměř pět set stážistů, realizovat bychom ale chtěli minimálně devět set stáží. Uchazeči o stáž i jejich poskytovatelé se tak stále mohou do projektu zapojit,“ doplnil Jan Pecka, hlavní manažer projektu.