Cílem rekvalifikačních kurzů je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci.

Aktivní politika zaměstnanosti

„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na trhu práce. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,“ zdůrazňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Vycházet z potřeb trhu práce

Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, musí jeho skladba a zaměření odpovídat konkrétní situaci na trhu práce. Zaměstnanci ÚP ČR proto průběžně komunikují se zaměstnavateli i s místními samosprávami a monitorují vývoj a potřeby trhu práce tak, aby rekvalifikační kurzy odrážely potřebu praxe.

Zdravotní způsobilost pro danou profesi

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. V prvé řadě musí být v evidenci ÚP ČR, délka evidence přitom nehraje roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.

Nejvíce zájemců z řad maturantů, vyučených a lidí se základním vzděláním

Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, účetnictví, svářečské kurzy nebo o získání řidičských průkazů včetně těch profesních. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 20–24 a 35–39 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.