Hlavním cílem projektu je prosazovat modely a metody, které mohou ve školách rozvíjet kreativní a podnikatelské dovednosti žáků, a také podpora produktivní spolupráce podnikatelů a firem se školami.

Úzká spolupráce škol s firmami

Ke klíčovým oblastem, které jsou součástí doporučení pro vzdělávací politiku projektu CENTRES, patří programy kreativního podnikání s digitální podporou, které by měly mít podporu v technologických firmách. Ty by se školami úzce spolupracovaly a vyvíjely řešení na míru, jež by pomáhala budovat kompetence a dovednosti žáků v příslušných oblastech.

Akční plán Evropské komise pro podnikání 2020 stanovuje program, v němž se vzdělávání k podnikavosti a kreativní metody stávají povinnou součástí školení a rozvoje pro co nejvíce učitelů.

Zlepšit příležitosti na trhu práce

Vzdělávací sektor by tak měl být efektivnější ve vytváření podmínek, které povedou k lepším příležitostem na trhu práce. To bude podle programu vyžadovat hlubší partnerství s daným odvětvím, uvolnění hranic mezi vzdělávacími a podnikovými činnostmi a rovnováhu mezi technickým vzděláváním a odborným výcvikem a vyučováním celostních dovedností v komunikaci, spolupráci a řešení problémů.