„Aktuálně je nejčastěji poptávaná němčina a francouzština, ale zřetelným trendem jsou také východoevropské jazyky – polština, maďarština. Dalšími dlouhodobě často vyžadovanými jazyky jsou např. ruština, italština, holandština a skandinávské jazyky. Také pro Brno je typická vysoká poptávka zejména po němčině,” popisuje současný stav Radek Zabloudil z divize Business Services, Hays Czech Republic.

Požadavek na praxi trvá

K získání místa však nestačí pouze dobrá znalost cizích jazyků, u nadpoloviční většiny pozic je navíc požadována alespoň minimální praxe. Centra sdílených služeb dnes nabízejí svým zákazníkům kvalifikovanější služby, než tomu bylo před deseti lety. Zaměřují se především na zákaznický servis, účetní a finanční služby, HR a mzdové služby, IT podporu. Přesto dobře jazykově vybavení absolventi (angličtina další jazyk) mají šanci. Pomůže jim ale pracovní zkušenost získaná během studia, byť třeba jen na částečný úvazek.

Manažeři z vlastních řad

Manažerské pozice se podle Zabloudila v centrech sdílených služeb obsazují především interními posuny. Preferován je kariérní rozvoj stávajících zaměstnanců s potenciálem pro seniornější roli.
Nedostatek kandidátů na českém trhu mohou částečně pokrýt cizinci. Poptávka po nich je velká, ovšem vzhledem ke zdlouhavosti procesu získávání pracovního povolení v ČR má drtivá většina firem zájem pouze o cizince ze zemí EU, přesněji o kandidáty s již získaným pracovním povolením.