Škála firemních benefitů je široká – od papírových stravenek přes týden dovolené navíc až po firemní automobil. Do popředí zájmu se ale v poslední době dostávají tzv. volnočasové zaměstnanecké benefity, definované v zákoně o daních z příjmů v §6, odst. 9, písm. d).

V neposlední řadě benefity posilují loajalitu a motivaci zaměstnanců

„Prodloužený víkend v lázních, lístky na koncert nebo měsíční permanentka do aquaparku – všechny tyto volnočasové benefity slouží ke spokojenějšímu životu zaměstnance, jeho osobnímu rozvoji, podporují jeho zdraví a vitalitu,“ vysvětluje Martin Stanický, ředitel společnosti Benefity, a. s., která spravuje systémy nepeněžního odměňování a motivace zaměstnanců.

Výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele

Volnočasové benefity jsou podle něj nejen užitečným nástrojem odměňování a motivace zaměstnanců, ale především jsou pro zaměstnavatele ekonomicky výhodné. Současná daňová legislativa umožňuje firmám poskytnout výše zmíněné volnočasové benefity za následujících podmínek: na straně zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad, tedy zaměstnavatel z takto vynaložených prostředků odvede 19% daň z příjmu, ale na rozdíl od peněžní odměny (mzdy) z nich už neodvádí zákonné sociální a zdravotní pojištění.

Na straně zaměstnance pak při obdržení těchto nepeněžních benefitů nedochází ani ke zdanění, ani k odvodům pojistného. Lze si tedy snadno spočítat, že za stejné prostředky vynaložené zaměstnavatelem dostane zaměstnanec v případě nepeněžních benefitů o 32 % vyšší reálnou hodnotu než v případě mzdy. A naopak, aby zaměstnanec dostal stejnou reálnou hodnotu, představují nepeněžní benefity pro zaměstnavatele proti mzdě o 24 % nižší výdaj.

Hlavní je zdraví

Podle statistik společnosti Benefity se průměrná částka ročně poskytnutých volnočasových benefitů u českých firem pohybuje ve výši 11 280 Kč na jednoho zaměstnance. Nejvyužívanější kategorií je přitom z pohledů zaměstnanců zdraví (60 %), následuje rekreace s 19 % a sport, který vyhledává 10 % zaměstnanců. Systém firemních benefitů musí být zakotven ve vnitřní směrnici firmy, všichni zaměstnanci s ním musí být seznámeni a měli by mít možnost kdykoli do něj nahlédnout.

Velikost firmy nerozhoduje

Ještě v nedávné době bylo využívání firemních benefitů doménou velkých, nadnárodních společností. Pracovníci v západní Evropě tento systém znají a využívají již mnoho let. V současné době se ale situace v České republice mění a zaměstnanecké benefity zavádějí i menší a střední podniky. Průzkum společnosti Benefity mezi firmami z celé České republiky ukazuje, že volnočasové benefity nabízí svým zaměstnancům skoro 30 % firem s méně než 50 zaměstnanci. Finanční úspora totiž není jedinou výhodou tohoto systému.

Posilují loajalitu

Další výhody pro zaměstnavatele představují jednoduchost a přehlednost (mají neustálý přehled o vynaložených prostředcích), rychlost čerpání i využití jednotlivých kategorií benefitů, administrativní úspora (odpadají logistické a administrativní procesy, které jsou často spojovány s jinými firemními výhodami) a v neposlední řadě benefity posilují loajalitu a motivaci zaměstnanců.

"Systém firemních benefitů jsme v naší firmě začali využívat od počátku letošního roku. Objevili jsme v něm způsob, jak účinně odměňovat naše zaměstnance za jejich dobře odvedenou práci. Loajální a spokojený pracovník pak šíří naše dobré jméno a přispívá ke stabilitě celé firmy," připomíná Nelly Talášková, personální ředitelka Allianz pojišťovny.