Vedle univerzity a Libereckého kraje se na činnosti paktu podílejí úřad práce, krajská hospodářská komora, odbory a Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje. „Pakt je ale otevřen i dalším případným zájemcům,” uvedl po podpisu smlouvy liberecký hejtman Martin Půta (STAN).

Lepší využití evropských dotací

„My jsme o členství technické univerzity usilovali od začátku, zajišťuje vzdělávání v oborech, které jsou blízké tradičnímu průmyslu v Libereckém kraji, a také kvůli novým technologiím, které se tu rozvíjejí,” vysvětlil hejtman.

Cílem projektu je podle hejtmana především lepší využití evropských dotací v novém programovacím období, protože v něm bude velké množství prostředků na tzv. měkké projekty, které budou směřovat hlavně do vzdělávání. „Pakt zaměstnanosti bude hledat dohodu, kam ty peníze směřovat, aby byly co nejlépe využity,” dodal Půta.

Univerzita pomůže svými zkušenostmi

Univerzita může podle rektora Zdeňka Kůse pomoci s projekty z oblasti vzdělávání, ale i svými vazbami na průmyslové podniky v kraji nebo zkušenostmi s čerpáním evropských dotací nejen na investice, ale právě na oblast vzdělávání.

„Vzděláváme tisíce mladých lidí ze stovky zemí světa, většina z nich je však z České republiky a zejména z Libereckého kraje a krajů okolních. Máme ale zkušenosti i s dalším vzděláváním dospělých,” připomněl Kůs. Univerzitě by podle něj naopak zapojení do paktu mohlo pomoci přilákat další studenty.

Obdobné projekty jsou v zahraničí úspěšné

V Česku už funguje několik podobných paktů – např. v Moravskoslezském kraji a v krajích Jihočeském nebo Ústeckém. „Hlavním cílem je zvyšování zaměstnanosti, vzdělanosti a tím posilování konkurenceschopnosti našeho kraje. Je třeba co nejlépe využít potenciálu, který Liberecký kraj má,” zdůraznila Martina Motshagen ze sdružení pro rozvoj kraje, které projekt zastřešuje.

Sama žila přes 20 let v zahraničí a je přesvědčena o tom, že když podobné projekty fungují v Rakousku či Nizozemsku, není důvod, proč by nepomohly snížit nezaměstnanost v Libereckém kraji.