Studovat budou obory zaměřené na předškolní pedagogiku, speciální pedagogiku, učitelství pro 1. stupeň a učitelství pro 2. stupeň a střední školy, zejména pro cizí jazyky.

Programy v rámci celoživotního vzdělávání

Všem zájemcům o doplnění kvalifikace nemohlo vedení fakulty vyhovět. Svou roli sehrály také výsledky přijímacích zkoušek. Učitelům, kteří se i přesto vzdělávat chtějí, fakulta nabízí, aby využili nabídku studijních programů v rámci celoživotního vzdělávání. Účastníci celoživotního vzdělávání si studium hradí ze svého, nejsou financováni ze státního rozpočtu.

„Nekvalifikovaní učitelé mají možnost získat potřebnou kvalifikaci zejména prostřednictvím doplňujícího pedagogického studia, tzv. učitelské způsobilosti, které každoročně nabízí fakultní centrum celoživotního vzdělávání. Učitelé si mohou rozšířit svou odbornou kvalifikaci či prohloubit konkrétní znalosti také v rámci širokého spektra krátkodobých kurzů, které fakulta nabízí,“ připomněla Hana Marešová, proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání.

Letos ministerstvo uhradí víc

MŠMT přiděluje vysokým školám konkrétní počty studentů, které je možné přijmout do jednotlivých typů studijních programů. Tento počet studentů je pak vysokým školám financován ze státního rozpočtu. Studenty, které přijme vysoká škola nad rámec tohoto směrného čísla, si musí hradit ze svého rozpočtu.

Ministr školství Marcel Chládek ale letos učinil s ohledem na potřebu rychlého řešení situace nekvalifikovaných učitelů výjimku a umožnil fakultám přijmout na učitelské obory více studentů s tím, že jim budou financováni ze zdrojů, které zajistí MŠMT.

Kompletní nabídka programů pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je k dispozici na /www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/.