Za měsíc mi končí pracovní poměr na dobu určitou. Zaměstnavatel mi zatím neřekl, co se mnou bude dál. Platí, že pokud mi zaměstnavatel nedá vědět, že se mnou nepočítá, nejpozději 2 týdny před skončením pracovního poměru, tak jsem zaměstnán na dobu neurčitou?

Skončení pracovního poměru na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby, a to aniž by pro to zaměstnanec či zaměstnavatel museli něco zvláštního udělat.

Pouze v případě, že byl pracovní poměr sjednán na dobu trvání určitých prací (například než se postaví určitá stavba), je zaměstnavatel povinen zaměstnance předem upozornit, kdy mu pracovní poměr končí. V takovém případě se upozorňuje zpravidla aspoň 3 dny předem, ale nejde o pevnou lhůtu, při jejímž porušení by zaměstnavateli hrozil trest.

Pracovní poměr na dobu určitou lze však skončit i jinými standardními způsoby, tedy dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením či zrušením ve zkušební době (pokud byla zkušební doba sjednána).

Z doby určité na dobu neurčitou

Pracovní poměr na dobu určitou se může ale také překlopit na pracovní poměr na dobu neurčitou. K tomu dojde především tehdy, pokud po skončení sjednané doby zaměstnanec pokračuje v práci s vědomím zaměstnavatele (svého nadřízeného).

Pokud tedy například číšník zaměstnaný do 30. 9. dorazí 1. 10. do práce, začne obsluhovat hosty a vedoucí směny nebo provozní mu to nezakáže, je takový číšník zaměstnán již na dobu neurčitou.

Stejně tak se z doby určité může stát doba neurčitá, pokud byla doba určitá sjednána v rozporu s pravidly v zákoníku práce a zaměstnanec zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby písemně oznámí, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával.

Shrnutí

Zaměstnavatel tedy nemá povinnost zaměstnanci cokoliv oznamovat nejpozději 2 týdny před skončením sjednané doby určité. Pokud si strany nic neřeknou, pracovní poměr uplynutím doby určité skončí (pokud zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele nepokračuje v práci), a to dokonce i když by zaměstnanec byl zrovna v dočasné pracovní neschopnosti nebo měl jinou překážku v práci.

V praxi je nicméně běžné, že si zaměstnanec a zaměstnavatel společně „sednou“ a proberou, co se bude dít dál. Pokud zaměstnanec končí, musí mu totiž zaměstnavatel v poslední den trvání pracovního poměru vystavit zápočtový list, měl by od něj převzít rozpracované úkoly apod. Je tedy v zájmu všech zúčastněných dohodnout se předem na tom, zda pracovní poměr skončí, nebo zda bude prodloužen (na dobu určitou či neurčitou).

Odpovídal Michal Vrajík z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.