Zcela mimořádné postavení má Praha, do které v minulém roce dojíždělo za prací z jiných krajů 168.000 osob. Každý pátý pracující v Praze bydlí tedy mimo hlavní město. Druhým nejčastějším cílem je Středočeský kraj, do kterého dojíždělo za prací 43.000 osob.

Do jiných regionů republiky lidé dojíždějí za prací podstatně méně. Na pracoviště v Jihomoravském kraji dojíždělo z jiných krajů 16.000 osob, v ostatních krajích se pohybovala dojížďka od 2.000 lidí do Karlovarského kraje až do 10.000 osob do Královéhradeckého kraje.

Muži dojíždějí častěji

Celkově vyjíždějí za prací častěji muži než ženy (v poměru dva ku jedné). V porovnání s rokem 2009 lze však pozorovat vysoký nárůst počtu žen vyjíždějících do hlavního města ze Středočeského kraje. Tento vývoj ovlivnila mimo jiné i skutečnost, že se z Prahy do tohoto regionu stěhují především mladší lidé s malými dětmi.

Za prací do jiného kraje vyjíždějí především lidé mladší a s vyšším vzděláním. Jestliže se podílejí osoby do 34 let na celkové zaměstnanosti necelými třiceti procenty, ve skupině vyjíždějících to bylo 37 procent.