Průzkum dále mapoval představy studentů o ideálním pracovním zařazení. Téměř každý třetí chce pracovat v oddělení marketingu či styku s veřejností (PR). Velké oblibě se těší i oddělení lidských zdrojů, které by preferovalo 29 % respondentů.

Pro zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu práce označilo 56 % studentů za důležitou zahraniční pracovní zkušenost, ve skutečnosti ji ale má jen 29 % z nich.

Banky lákají

Popularita bankovního sektoru mezi studenty vzrostla. Komerční bankaČSOB si proti loňsku polepšily o čtyři, respektive pět míst. Stoupá i počet studentů, kteří chtějí pracovat jako OSVČ. Největší výhodu tu spatřují ve flexibilní pracovní době.

O slovo se hlásí generace Y

„Na trh práce přichází tzv. generace Y, která má odlišné požadavky, postoje a očekávání při výběru práce a budování kariéry. Její příslušníci jsou výrazně ekonomicky aktivní, vyžadují vyšší životní úroveň, cítí větší zodpovědnost za své sociální jistoty a kladou důraz na osobní uplatnění. Zároveň však, a to je asi největší rozdíl oproti předešlé generaci, se dostává do popředí jejich zájmu i osobní život, zvláště partnerské a rodinné vztahy. Tedy to, co předchozí generace odsouvala na spodní příčky žebříčku hodnot,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Představy o platu

Platová očekávání se liší podle oborů, v průměru si však studenti přejí dostávat 22 741 Kč měsíčně. Nejvyšší očekávaní mají technici (25 170 Kč), střízlivější ve svých přáních jsou studenti humanitních oborů (21 459 Kč). Budoucí ekonomové se pohybují těsně nad celorepublikovým průměrem a očekávají, že ve svém prvním zaměstnání budou pobírat plat ve výši 23 063 Kč.

Maximálně 4 roky a dost

Průměrná doba působení u prvního zaměstnavatele se pohybuje mezi třemi a čtyřmi roky. Zásadním kritériem pro jeho výběr je nabídka kariérního růstu (uvedlo 60 % dotázaných), osobní rozvoj a možnost dalšího vzdělávání (56 %). Jako třetí měřítko uvedlo 44 % respondentů užitečnou a smysluplnou práci.

Ochota stěhovat se za prací

Trh s pracovními nabídkami se ve srovnání s generací rodičů dnešních studentů významně rozšířil. I proto by polovině (49 %) studentů nevadilo stěhovat se za prací do zahraničí. Každý pátý je však ochoten přestěhovat se kvůli práci do jiného regionu i v rámci České republiky.

„V boji o kvalitní absolventy VŠ bude přituhovat, zejména pak na poli technických oborů, o které upadá zájem. A je právě na zaměstnavatelích, aby tyto obory zatraktivnili, což povede k větší ochotě stěhovat se za prací do menších regionů v Česku,“ zdůrazňuje Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů.

Práci hledají přes internet

Hledání informací o budoucím zaměstnavateli se již delší dobu odehrává na internetu. Respondenti sbírají informace také na webových stránkách firem. Spoléhají i na své známé a přátelé. Každý pátý navštěvuje také pracovní veletrhy. Na druhé straně poklesla role tištěné inzerce, kterou pro hledání práce využívá jen 46 % dotázaných.

Žebříček nejatraktivnějších zaměstnavatelů

 

1. Google
2. ČEZ
3. KPMG Česká republika
4. Komerční banka
5. ČSOB
6. Škoda Auto
7. Deloitte
8. Nestlé
9. Česká spořitelna
10. Microsoft