V České republice jde zřejmě o první reálnou dohodu, která nad rámec zákonných předpisů zaručuje agenturním zaměstnancům stejné podmínky v sociální i mzdové oblasti, jakých dosud využívali jen kmenoví pracovníci podniku. Týká se to například sociální péče o agenturní zaměstnance v podobě příspěvku při narození dítěte, příspěvku na pobyt jejich dítěte v jeslích nebo finanční pomoc rodině při úmrtí zaměstnance.

První smlouva s agenturou práce

Podle předsedy odborové organizace a podnikové rady ve Škodovce Jaroslava Povšíka je to poprvé, co byla dojednána kolektivní smlouva s agenturou práce. "Považujeme to za důležitý milník sociálního dialogu, protože odbory musejí být na straně všech pracujících v podniku, nikoliv jen kmenových zaměstnanců. Slibujeme si od toho další zvyšování úrovně agenturních zaměstnavatelů," dodal Povšík.

Rozvoj sociálního dialogu

"Škoda je bezesporu atraktivní zaměstnavatel a stranou nesmí stát ani agenturní zaměstnanci. Úroveň našeho sociálního dialogu s odbory je na nejvyšší úrovni a jsem rád, že podpisem smluv mezi agenturami práce a Odbory KOVO MB dochází k jeho dalšímu rozvoji," doplnil člen představenstva Škody Auto za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar.

„Pronajatí“ zaměstnanci

Principem agenturního zaměstnávání je umístění zaměstnanců agentury k výkonu práce u jiného zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy nebo dohody uzavřené mezi příslušným zaměstnancem a agenturou práce. Zaměstnavatel tedy dočasně umístěné zaměstnance nepřijímá do pracovního poměru, pouze si je od pracovní agentury "pronajímá".

Agenturní zaměstnávání má ve srovnání se standardním pracovním poměrem menší míru stability a vyšší míru flexibility, vyhovující velkým firmám se sezónními potřebami.

Modelový příklad

„Podpis kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi vnímáme jako modelový příklad toho, jak má vypadat spolupráce všech tří stran – uživatele, agentury a odborů – při nastavování rovných podmínek a potírání černého trhu, kdy je velká část agenturního zaměstnávání pokřivená zneužíváním pracovní síly placené pouze minimální mzdou bez nároků na lepší odměnu a další výhody,“ prohlásila po podpisu smlouvy generální ředitelka českého zastoupení Manpower Group Jaroslava Rezlerová.