Přestože se nabídka práce na částečný úvazek v Česku v posledních letech rozšířila, místní firmy stále zaostávají za západní Evropou.

Firemní školky jsou raritou

Možnost pracovat alespoň občas z domova (druhé nejčastější přání v rámci šetření) bohužel zatím není příliš běžná – letos byla nabízena pouze u 6 % ze všech nově obsazovaných stálých pracovních míst. Naopak volná nebo pružná pracovní doba tak výjimečná není – od počátku roku se objevila u 13 % z vypsaných pozic. Firemní školky ale stále zůstávají raritou: firmy je jako benefit uvádějí u pouhých 1,9 % pracovních pozic.

Zaostáváme za vyspělou Evropou

„Zatímco v celé Evropské unii je průměrný podíl částečných úvazků lehce pod 20 % a ve vyspělých zemích se pohybuje kolem třetiny, u nás je to v případě nově obsazovaných pozic pouze slabých 5,4 procenta. Pozitivní však je, že počty těchto míst soustavně stoupají – jen za poslední rok jich přibylo o necelou desetinu. Souvisí to se současným přílivem lidí vracejících se z rodičovské dovolené po nedávném baby boomu,“ uvádí Tomáš Dombrovský, analytik Jobs.cz.

Máme nejméně částečných úvazků

Česko a Slovensko patří podle Eurostatu mezi státy s nejnižším podílem pracujících na částečný úvazek v EU. Zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že čím flexibilnější je pracovní trh, tím nižší je nezaměstnanost a vyšší produktivita.

Lidé si o ně neradi říkají

„České firmy se často obávají zvýšené administrativní zátěže – ta je však u částečných úvazků podobná jako u plných. Část zaměstnavatelů navíc stále podle našich výzkumů nemá pocit, že jsou flexibilní formy zaměstnávání potřeba. Do jisté míry to může být dáno i tím, že řada lidí si o částečný úvazek či jinou alternativu pracovního zapojení říká nerada,“ vysvětluje situaci v oblasti flexibilních úvazků Dagmar Suissa, ředitelka péče o zaměstnance ve společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Nejde jen o ženy

Přestože se v souvislosti s částečnými úvazky mluví zejména o zvýšení zaměstnanosti žen, týká se problém celého trhu. Podle údajů MPSV v roce 2013 rodičovský příspěvek pobíralo vedle 288 tisíc žen také 5200 mužů. Na otce, kteří se snaží skloubit péči o děti a práci, cílí i některé aktivity s těžištěm v neziskovém sektoru, například projekt Tátové vítáni.

Prevence vyhoření

„Ohledy na osobní život zaměstnanců mohou pomoci s budováním loajality k zaměstnavateli. Zároveň působí také jako prevence syndromu vyhoření, který u pozic specialistů a ve středním managementu vidíme velmi často. Ve svém důsledku tak nabídka flexibilních úvazků nebo možnosti pracovat na dálku pomohou firmám zvýšit jejich produktivitu,“ doplňuje Tomáš Dombrovský.