Podle stavebního experta Filipa Bušiny jsou sice pro firmy důležité znalosti, zkušenosti nebo produktivita uchazečů o zaměstnání, nicméně klíčovým kritériem při výběru je míra flexibility potenciálního zaměstnance. Vyplývá to z výzkumu více než dvou set stavebních společností.

Personalisty většinou nemají

Využívat služby personalisty nebo personálního ředitele není v českých stavebních firmách pravidlem. V malých firmách o přijetí či nepřijetí nového zaměstnance rozhoduje ve většině případů ředitel nebo jednatel společnosti (v 59 procentech případů). Naopak ředitelé velkých realizačních firem se na personalisty, kteří jsou součástí jejich organizace, obracejí častěji.

O více než třetině nových zaměstnanců ale chtějí rozhodovat sami. Ještě méně častým jevem je fakt, že personální agendu společnosti má na starosti externí personální firma (7 procent velkých firem, 9 procent středních a 5 procent malých společností).

Nejčastější náplní práce jednotlivých personalistů je především koordinace a vedení příslušné personální dokumentace. To potvrzuje 91 procent stavebních firem.

Mezi další klíčové činnosti patří podle téměř tří čtvrtin (71 procent) společností bezpečnost a „hygiena práce“. Nejméně se personalisté zabývají organizováním a koordinací činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.

„Odpovědi firem se ale lišily především v závislosti na jejich velikosti. Zatímco v malých firmách se personalisté hned po vedení personální dokumentace věnují zejména bezpečnosti práce (83 procent) a pracovní „hygieně“, ve velkých mají na starosti také nábory, školení a odměňování zaměstnanců, nebo i spolupráci s ostatními odděleními společnosti,“ upozornil Bušina.

Hledají na úřadech práce

Pokud jde o hledání nových zaměstnanců, neváhá polovina společností (53 procent) navázat spolupráci s příslušným úřadem práce. Celkově pouze necelá desetina firem využívá agenturní zaměstnance, a to především na sezónní práce. Největší zkušenost s nimi mají velké společnosti, jejich uplatnění potvrdila téměř třetina firem (31 procent).

Tito pracovníci představují v poměru k celkovému počtu zaměstnanců necelou desetinu personálního obsazení firem (9 procent). Z výzkumu Bušiny vyplynula také další zajímavá skutečnost. „Až pětina společností si jde pro kvalitní pracovní sílu ke konkurenci. Z velkých společností tuto praxi potvrzuje dokonce každý třetí personalista (31 procent),“ uvedl.

Podle ředitelů stavebních společností i personalistů je důležitá kvalita práce, kterou zaměstnanec odvádí, jeho odborná způsobilost i produktivita. Ale to, co je klíčové při výběru vhodného kandidáta, je flexibilita uchazeče, tj. zda uchazeč o zaměstnání dokáže propojit osobní a pracovní cíle, jestli je ochotný se podle představ společnosti přizpůsobovat, vzdělávat a zdokonalovat.