Zaměstnávání starších lidí obecně ztěžuje obava z jejich nižšího pracovního nasazení a snížené schopnosti přizpůsobení a učení se novým věcem. Někdy panuje i strach, že starší zaměstnanec nezapadne do mladého kolektivu. Na druhou stranu plusem zaměstnanců ve vyšších věkových kategoriích jsou zkušenosti, nadhled a loajalita k firmě. Výzkumy nicméně potvrzují, že nejefektivnější jsou věkově vyvážené pracovní týmy.

Age management odmítá věkovou selekci

Situaci zaměstnávání dříve narozených se snaží řešit koncept age managementu. Za účelem jeho popularizace u nás byla v rámci platformy Byznys pro společnost založena pracovní skupina, která spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí. Patronem skupiny se v roce 2013 stala farmaceutická společnost GSK.

„Náš koncept age managementu spočívá v tom, že při obsazování pozic neděláme selekci na základě věku. Mladí uchazeči o práci mohou přinést nové nápady, potřebnou energii, ale vyžaduje to věnovat jim čas k jejich rozvoji. Starší zaměstnanci pak mají mnoho cenných zkušeností. Dohromady tedy mohou tvořit výborně sehraný tým,“ uvedla Monika Horníková, generální ředitelka společnosti GSK.

Maximálně využít schopnosti lidí

V České republice v současnosti probíhá několik projektů zaměřených na rozvoj age managementu ve firmách. Mezi společnosti, které koncept prosazují, patří například UniCredit Bank, Škoda Auto či Česká spořitelna.

„Věříme, že se postupem času podaří zlepšit podmínky pro zaměstnávání lidí staršího věku a že se zaměstnavatelé naučí rozpoznávat a využívat jejich schopnosti a hlavně zkušenosti. Jde o to, nalézt pro každého pracovníka takovou pozici, na níž budou maximálně využity jeho silné stránky, a bude tedy i pro firmu maximálně přínosný,“ říká předsedkyně občanského sdružení Age management Ilona Štorová.

Zkušení odcházejí, mladých je málo

Podle ní jsou hlavními podněty pro implementaci age managementu odchod vysoce kvalifikovaných pracovníků do důchodu a také nedostatek pracovní síly způsobený nástupem slabších populačních ročníků. Demografické změny reflektuje rovněž vláda, která v roce 2013 přijala pro období let 2013 až 2017 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí.