V Rodinném centru (RC) Heřmánek se ženy zdokonalovaly mj. v komunikačních dovednostech, učily se pracovat se stresem, odstraňovat vnitřní bariéry a posilovat sebedůvěru.

Postavit se na vlastní nohy

„Ženy po rodičovské dovolené a ženy v předdůchodovém věku se na trhu práce nacházejí ve velmi obtížné situaci. Proto jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do aktivity, která jim pomáhá postavit se na vlastní nohy a splnit si svůj sen,“ řekla Právu ředitelka RC Heřmánek Petra Tenglerová.

Získané vědomosti si pochvalují

Účastnice kurzu si získané zkušenosti a poznatky pochvalují. „Musela jsem ze zdravotních důvodů opustit práci v sociální oblasti a nyní jsem v evidenci Úřadu práce. Plánuji však založit si vlastní živnost kreativního strojového šití a také chci poskytovat masáže pohybového aparátu,“ svěřila se například sólo matka tří dětí z Uničova Anna Lasovská (52).

Účast v projektu jí pomohla nejen si ujasnit, v jakém oboru chce pracovat a čeho by ráda v podnikání dosáhla, ale také kolik času chce věnovat podnikání a kolik rodině a svým koníčkům.

Pomohly evropské peníze

Projekt, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, totiž klade velký důraz na to, aby podnikání žen bylo udržitelné a v souladu s jejich osobním zaměřením a životními rolemi.

Využijí i rady zkušených

Budoucí podnikatelky se pod vedením odborných lektorů dozvěděly, jaké osobnostní předpoklady jsou důležité pro podnikání a také jak postupovat při založení firmy.

Získaly základní povědomí o marketingu, využití informačních a komunikačních technologií v podnikatelské praxi a o živnostenském, pracovním a obchodním právu. Sestavily si také svůj vlastní podnikatelský plán a mohou dále využít tzv. mentoring, tedy pracovat pod vedením zkušeného podnikatele nebo podnikatelky.

Možnost sdílet své představy s druhými

Jak ale vyplývá ze zkušeností účastnic projektu, minimálně stejně důležitou roli jako získání nových poznatků hraje i možnost sdílet své představy a zkušenosti s ostatními.

„Zvažuji vlastní podnikání a odezva a reakce lektorů i ostatních účastníků pro mě byly velmi důležité. Moje původní představy se díky možnosti konfrontace s ostatními spojily ve smysluplný celek,“ konstatovala třeba sólo matka dvou dětí z Daskabátu Markéta Hanusová (36).