Návrat z rodičovské dovolené do práce skýtá mnohá úskalí. Nejen že odchod z domova ztěžuje mateřské pouto, ale situaci mnohdy komplikuje i samotný zaměstnavatel. Nepodrží původní pozici, má požadavky, jimž nelze vyhovět, nebo se s matkou od dětí rovnou rozloučí.

Péče o domácnost vyžaduje dovednosti

Podle odbornice Marie Oujezdské je třeba si uvědomit, že není pravdou, že by žena při péči o dítě nic nedělala. „Z pohledu zaměstnavatele rozvíjela tzv. měkké dovednosti, které uplatní i v práci: komunikační a organizační dovednosti, management času, komplexní řešení problémů, schopnost řešit konflikty, odolnost vůči stresu a mnohé další,“ vysvětluje Oujezdská.

Buďte iniciativní

Ze strany zaměstnavatele často vyvstávají obavy ohledně motivace, osobních priorit a časové flexibility. „Je proto potřeba ho ujistit, že vám není lhostejné, kam a na jakou pozici se vrátíte,“ radí Oujezdská. Ideální je podle ní i iniciativně přijít s jasným řešením co bude, když dítě onemocní. Jak dlouho si rodič vezme volno a kdy ho napracuje?

Znát svoje práva

Při návratu do práce se vyplatí znát platnou legislativu. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost podržet ženě původní pozici po dobu mateřské dovolené. Pokud se žena či muž vrací až po rodičovské dovolené, musí jim nabídnout práci v odpovídajícím rozsahu i zaměření – stejná pozice to už ale být nemusí. V případě, že zaměstnavatel neposkytne rovnocennou alternativu, zaměstnanec ji nemusí přijmout a vzniká mu nárok na odstupné.

Chcete vědět, na čí straně je právo ve vašem případě? Ptejte se ve čtvrtek 16. ledna od 12.30h na www.vetsisance.cz.