Od 1. listopadu do 20. prosince se mohou partnerství škol a firem přihlásit do nového výběrového řízení na výběr dalších dvaceti partnerství pro pilotáž a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 mil. Kč.

Šance ovlivnit kvalitu vzdělávání

Pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem představuje pro školy i firmy jedinečnou příležitost, jak získat finance na realizaci této spolupráce a na výdaje s ní spojené.

Účastí v projektu Pospolu mají také školy a firmy šanci ovlivnit budoucí situaci odborného vzdělávání v ČR, protože výsledky pilotáže budou spolu s dalšími výstupy projektu součástí podkladů vedoucích k návrhům legislativních a systémových změn, které usnadní do budoucna přípravu žáků v reálném pracovním prostředí.

Plynulý přechod ze školy do zaměstnání

„Podpora odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí firem přispívá ke zvyšování kvality odborného vzdělávání, k motivaci žáků pracovat v oboru, ve kterém se vzdělávají, a dále vytváří lepší podmínky pro plynulý přechod do zaměstnání po ukončení vzdělávání,“ říká první náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

První pilotáže probíhají od října 2013 v pěti partnerstvích, a to v oborech skupiny strojírenství a strojírenská výroba a v oborech skupiny elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Mezi vybranými realizátory pilotáže jsou např. Integrovaná střední škola automobilní Brno spolu s Dopravním podnikem města Brna nebo firma Motor Jikov Group, České Budějovice se třemi partnery (jednou školou a dvěma podniky).