Výši produktivity ovlivňují prakticky všechny zkoumané benefity, nejvíce pak příspěvek na sport, zdraví nebo kulturu a flexi poukázky. Z tohoto pohledu se zdá být ideální, když firma dá svým zaměstnancům vybrat dle osobních preferencí. Možností je například poskytnout zaměstnancům seznam benefitů, ze kterých si mohou vybírat v rámci předem stanoveného „kreditu“.

Zahraniční firmy jsou štědřejší

Obecně lze říci, že zahraniční firmy poskytují širší škálu motivačních benefitů než ryze české firmy. Výrazně častěji u nich najdeme příspěvky na sport, zdraví a kulturu, příspěvky na očkování, 13. plat, příspěvky na cestovné do zaměstnání či flexi poukázky.

České firmy zase častěji poskytují zaměstnancům odměny při odchodu do důchodu či zaměstnanecké půjčky.

Stravenky jsou základem

Standardem ve firemních benefitech v ČR je poskytování příspěvku na stravování či stravenky a podpora vzdělávání zaměstnanců. Tyto dva benefity nabízí alespoň části svých zaměstnanců přibližně 90 % firem se sto a více zaměstnanci.
Častým benefitem je také poskytnutí služebního auta či mobilu k soukromým účelům.

Nejvíce benefitů poskytují svým zaměstnancům průmyslové a obchodní firmy (v průměru sedm z 15 zkoumaných), naopak nejméně benefitů (v průměru šest) poskytují firmy působící v oboru služeb.

Benefity se liší podle odvětví

Obchodní firmy proti ostatním poskytují daleko častěji svým zaměstnancům vzdělávání a služební auta či mobily k soukromým účelům. Ve stavebnictví mají zaměstnanci zase častěji k dispozici penzijní připojištění, životní pojištění, zaměstnanecké půjčky či třináctý plat.

Sběr dat proběhl v srpnu 2013 a bylo dotázáno 290 HR manažerů z firem s více než 100 zaměstnanci.