Soutěž byla vyhlášena v květnu, probíhala do konce září a v závěru uplynulého týdne (26.9.2013) vyvrcholila slavnostním vyhlášení vítězů. Porota, jmenovaná z řad odborníků, významných osobností podnikatelské sféry v ČR a zástupců vyhlašovatele vybrala oceněné společnosti ve čtyřech základních kategoriích: Ekologický přínos, Služby retailu, Nejlepší zaměstnavatel a Z naší země.

Vítězové jednotlivých kategorií

V kategorii Ekologický přínos zvítězila společnost Žatecká teplárenská, za použití špičkových a ekologicky šetrných technologií. Palmu vítězství v kategorii Služby retailu si odnesla M & M Reality holding, která se během posledních sedmi let vypracovala k respektovaným a informačně otevřeným zástupcům svého oboru s širokou sítí poboček a služeb.

Nejlepším zaměstnavatelem a absolutním vítězem soutěže se stal největší výrobce letecké techniky v České republice, společnost AERO Vodochody. V poslední kategorii, Z naší země, zvítězily Vinné sklepy Skalák za zásluhy o vysoký růst kvality vína v uplynulých letech.

Zvláštní cenu Rusko-české smíšené obchodní komory získala významná výrobně - engineeringová společnost v oblasti důlní techniky, T Machinery, která se v loňském roce významně prosadila na náročném trhu Ruské federace.

Podnikatelé jsou zdrojem bohatství země

„Budu se opakovat, ale jsou to právě podnikatelé, kteří produkují bohatství této země, zajišťují chod státu a výplaty zaměstnanců. To je fakt, který je nutné stále zdůrazňovat. HK ČR začala před třemi lety projekt, který má na řadu vynikajících českých firem upozornit. Myslím, že se to daří a soutěž už má mezi podnikateli svou váhu,“ řekl krátce po vyhlášení výsledků soutěže Český Patron 2012 prezident HK ČR Petr Kužel.