Jedním z důvodů zdlouhavého jednání soudů je nutnost převést dění v soudní síni do přesného zápisu, který by věrně odrážel průběh soudního přelíčení. Pohled na předsedu senátu diktujícího závěry z výpovědi svědků, doprovázený klapotem psacího stroje zapisovatelky, se však už brzy může stát minulostí.

Počítač převádí mluvenou řeč do textové podoby

Na základě smlouvy mezi ministerstvem spravedlnosti a společností Newton Technologies probíhá od března letošního roku projekt proškolování soudců a dalších administrativních pracovníků soudů, kteří se učí, jak pracovat s programem Newton Dictate.

Tento počítačový software umožňuje ovládat počítač hlasem. Stačí diktovat a počítač převádí mluvenou řeč do psané podoby, což je dvakrát rychlejší způsob než klasické používání klávesnice. Nová metoda má samozřejmě i svá úskalí, proto je nutné naučit se pravidlům diktování.

Soudci mají o novou metodu zájem

V současnosti pracuje s přepisovacím softwarem Newton Dictate více než 700 soudců, státních zástupců a zapisovatelek. Školení na využívání tohoto diktovacího programu odstartovala společnost Newton Technologies letos na jaře a pro velký zájem ze strany zaměstnanců soudů potrvá až do poloviny října tohoto roku, tedy až do závěrečné konference, kterou pořádá ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dodavatelem softwaru.

Během školení se účastníci seznamují s principy rozpoznávání řeči, učí se pracovat s programem a správně používat pravidla diktování. Zároveň se dozvídají, jak nejlépe využít přepis řeči do textu v různých pracovních situacích, a usnadnit tak práci sobě nebo případně své zapisovatelce.

„Již během pilotního projektu se prokázalo, že významná část soudců má o tuto moderní metodu práce zájem a že její zavedení skutečně přispívá k rychlejšímu zpracování dokumentů. Díky dostatečnému počtu licencí, které naše společnost na soudy dodává, má každý zájemce z řad soudců, státních zástupců a administrativních pracovníků možnost program Newton Dictate 3 využívat,“ říká Petr Herian, generální ředitel společnosti Newton Technologies.