Více než 50 % oslovených vnímá podnikání jako možné řešení své situace. Za hlavní překážku ale považují nedostatek vstupního kapitálu a také strach z toho, že je podnikání nebude bavit nebo že v něm neuspějí.

Jen třetina ví, kde hledat informace

Ve svých podnikatelských snahách jsou odvážnější muži. Ženy se k vlastnímu byznysu odhodlávají až tehdy, když cítí aktivní podporu rodiny (manžela), anebo podnikají ve dvojici např. s kamarádkou. Přátelé jsou zároveň první volbou těch, kteří hledají informace a chtějí se poradit, jak s podnikáním začít. Pouze každý třetí člověk podle ankety ví, kam by se pro oficiální informace vydal.

Jedním z hodnotných zdrojů informací jsou webové stránky Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost www.vetsisance.cz, kde také nedávno proběhl on-line seminář na téma Jak začít podnikat?. Martin Štainer ze vzdělávacího a poradenského sdružení Edukol se v něm zaměřil především na praktické informace pro lidi, kteří si pohrávají s myšlenkou o vlastním podnikání.

Podnikání vás musí bavit

Podle něj nejde jen o splnění zákonných povinností, kterým musí osoba samostatně výdělečně činná dostát, ale v prvé řadě o přístup.

„To, jak podnikání funguje, je spíše technická věc. Pravidlům se muže naučit každý, ale ne každému půjde lehce od ruky. Je k němu potřeba myšlenka, nápad, ale hlavně nasazení. To, v čem chcete podnikat, vás musí bavit a zároveň by vás to mělo naplňovat. Nejde ani tak o to, že vás musí bavit například prodávání ložního prádla, ale třeba máte rádi kontakt a komunikaci s lidmi a ložní prádlo zrovna nikdo ve vašem okolí neprodává a je o něj zájem,“ vysvětluje principy podnikání Štainer.

Až osmdesát tisíc do začátku

Začínajícím podnikatelům radí, aby stavěli na svém vzdělání, zkušenostech, dosavadní praxi, ale aby zároveň uvažovali i o svých koníčcích a vnímali příležitosti ve svém okolí.

Finance do začátku podnikání lze přitom získat přímo na úřadu práce. Až 80 tisíc korun mohou získat uchazeči o zaměstnání, kteří úřadu předloží smysluplný podnikatelský záměr.