Do národního kola soutěže CSR (corporate social responsibility – společensky odpovědné firmy) se v České republice přihlásilo 34 společností. Vedle společnosti Accenture zvítězila v kategorii Partnerství malých a středních firem s neziskovým subjektem také První chodská stavební společnost s projektem Schody do života. Oba projekty spojuje společensky naléhavé téma – uplatnění mladých lidí z dětských domovů na trhu práce.

Zlepšit kvalitu života potřebných

European CSR Award je celoevropská soutěž, jejímž smyslem je ocenění společenské odpovědnosti firem na národní a celoevropské úrovni. Vyhlašuje ji CSR Europe a Business in the Community s podporou Evropské komise. V rámci celé EU CSR Award na projektu participuje 20 zemí Evropské unie. Partnerem a zároveň organizátorem soutěže v České republice je platforma Byznys pro společnost.

„Z mého pohledu je významné, že se vůbec poprvé sešly odpovědné firmy a nepodnikající organizace z celé Evropy nad společným cílem: formou partnerství zlepšovat kvalitu života potřebných. Toto nastavení může přinést skutečné společenské změny,“ hodnotí význam evropské ceny Táňa Chudáčková z Byznys pro společnost.

Pomoc při přechodu z ústavní péče do života

Projekt Accenture Academy je jedinečný zejména z toho důvodu, že je zacílen na uplatnění mladých lidí opouštějících dětské domovy na trhu práce. V současné době se většina aktivit zaměřených na péči o mladé s ústavní historií věnuje této cílové skupině jen do té doby, dokud pobývají v ústavech; Accenture Academy jim však nabízí pomocnou ruku i v období, kdy přecházejí z ústavní péče do běžného života.

Jedinečný projekt, kterým projde do konce 2013 okolo 150 dětí, je realizován už od roku 2011. Díky Accenture Academy získávají mladí lidé praktické a cenné zkušenosti nezbytné k zajištění zaměstnání, mezi které patří příprava na pracovní pohovor, prezentační dovednost nebo finanční gramotnost. Do projektu jsou aktivně zapojení také zaměstnanci firmy Accenture například formou vedení řízených nácviků pracovních pohovorů tak, aby se modelové situace co nejvíce přibližovaly konkrétní realitě.

Získají i první praktické zkušenosti

Neopomenutou a nesmírně důležitou součástí projektu je i praktická část, tj. zprostředkování pracovní zkušenosti např. formou brigády či zaměstnání. Aktuálně se připravují pro účastníky projektu letní brigády zaměřené na získání praxe v konkrétním oboru.