Jednotná zadání každoročně připravuje tým zkušených učitelů spolu s odborníky z Hospodářské komory ČR. Ti garantují odbornou úroveň zkoušek hlavně ve vztahu k praxi.

Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi.

Úroveň stanoví školy i zaměstnavatelé

„Jednotné zadání je tou pověstnou laťkou, kterou žák musí přeskočit, aby prokázal, že svůj obor ovládá. Výšku té laťky stanovují jak odborníci ze škol, tak zástupci zaměstnavatelů a je pro všechny žáky stejná,“ upozorňuje hlavní manažerka projektu Dana Kočková.

Školy jednotné zadání vítají

Školy si jednotné zadání vesměs chválí, protože jim usnadňuje přípravu závěrečných zkoušek, přitom jim ale ponechává určitý prostor pro výběr témat a otázek tak, aby zkouška odpovídala zaměření školy. Ta navíc může zařadit i tzv. školní část zkoušky, kde je možné zohlednit další specifika.

Vnější ověření vlastní kvality

Na jednotném zadání mnohé školy oceňují také to, že představuje svého druhu standard. Škola, která se rozhodne použít jednotné zadání, vlastně poměřuje úroveň svých absolventů s úrovní nastavenou zvenku, a ověřuje si tím svou vlastní kvalitu.