Nejprve bude v dubnu zahájen již desátý ročník mezinárodní vědomostní soutěže pro mladé kosmické nadšence Expedice Mars – poznej vesmír. Studentům středních a vysokých škol a mladým profesionálům je pak určena široká nabídka letních škol, kurzů a stáží. Ti nejmenší se mohou zapojit do soutěže o nejlepší jméno maskota Evropské kosmické agentury (ESA).

Vzbudit zájem o přírodní vědy

„Snažíme se studenty přivést k zájmu o kosmonautiku a přírodní vědy a jejich nadšení dále podporovat. Díky členství České republiky v ESA mohou poměřovat své schopnosti v mezinárodním prostředí, a pokud jsou pracovití, mají také příležitost navštívit významná světová vědecká střediska či si vyzkoušet, jak probíhá výcvik skutečných kosmonautů,“ říká Milan Halousek, vedoucí odboru vzdělávání České kosmické kanceláře.

Expedice Mars

V pátek 12. dubna 2013, v den výročí prvního letu člověka do vesmíru, slavnostně odstartuje desátý ročník mezinárodní vědomostní soutěže pro mladé kosmické nadšence od deseti do sedmnácti let, Expedice Mars – Poznej vesmír.

Soutěž, kterou slavnostně zahájí první evropský kosmonaut Vladimír Remek spolu s dalšími významnými hosty, vyvrcholí na podzim cestou dvanáctičlenné finálové posádky do výcvikového střediska mladých kosmonautů v belgickém Transinne.

Úspěšní soutěžící si zde budou moci vyzkoušet výcvik na trenažérech podobných těm, na kterých trénují skuteční kosmonauti. Více informací o soutěži, jejímž spoluorganizátorem je Česká kosmická kancelář, je k dispozici na webových stránkách www.expedicemars.eu.