Pracuji v továrně – obvykle mám tak 4 směny týdně. Rád bych šel darovat krev během pracovní doby, ale zaměstnavatel mě nechce pustit, protože prý můžu darovat krev ve svém volném čase. Musí mě pustit, nebo tam mám opravdu jít ve svém volnu?

Obecný zájem

Dárcovství krve je podle zákoníku práce považováno za tzv. úkon v obecném zájmu, protože jde o prospěšnou a společensky uznávanou činnost. Současně však zákon limituje zaměstnance, kteří chodí darovat krev nebo vykonávají jiné úkony v obecném zájmu, tak, že mají právo na pracovní volno pouze v případě, že nemohou provést tento úkon mimo svou pracovní dobu.

Poskytnutí pracovního volna při darování krve

V případě, že má zaměstnanec pracovní dobu rozvrženou do pěti směn od pondělí do pátku tak, že mu nedovoluje darovat krev v jeho volném čase (např. z toho důvodu, že transfúzní oddělení provádí odběry pouze v pracovní dny v dopoledních hodinách), je mu zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.

Toto pracovní volno s náhradou mzdy se zaměstnanci poskytuje po dobu jeho cesty k odběru, po dobu samotného odběru, po dobu cesty zpět, avšak také po dobu, kdy se dárce po odběru zotavuje – maximálně však na 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Zákon pamatuje i na případ, kdy se transfúze v místě odběru z jakéhokoli důvodu nezdaří – zaměstnanci bude stále náležet náhrada mzdy za dobu cesty tam i zpět, pokud ji zaměstnavateli prokáže.

V praxi většinou výše popsané činnosti (cesta tam a zpět, samotný odběr) zaberou maximálně několik hodin. Individuální je však doba nutná k zotavení, tudíž není výjimkou, že zaměstnanec, který v ranních hodinách daruje krev, zamešká celou svou denní směnu.

Darování krve ve volném čase

Pokud je to možné, zaměstnanec má vykonávat tzv. úkony v obecném zájmu ve svém volném čase. Například pracuje-li v nerovnoměrném režimu (obvykle krátký/dlouhý týden), nemá na některé pracovní dny naplánovanou směnu a pak v tyto volné dny může úkon v obecném zájmu (tedy i darování krve) provést.

Shrnutí

Protože míváte dle vašich slov pravidelně čtyři směny týdně, lze odvodit, že pravděpodobně máte možnost jít darovat krev ve svém volném čase, tj. v pracovním dni, na který vám žádná směna nepřipadá. Zaměstnavatel tak není povinen poskytnout vám pracovní volno s náhradou mzdy (ledaže byste prokázal, že transfúzní stanice odběry ve vašem volném dni nedělá).

Tímto však není omezena možnost domluvit se zaměstnavatelem případné volno (ať už s náhradou mzdy, nebo bez ní) a sjednat podmínky, které budou vyhovovat oběma stranám.

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.