Mám dotaz ohledně peněžité pomoci v mateřství. Pracovní poměr mi skončil 31. 8. 2012. Od 1. 9. 2012 jsem hlášena na úřadu práce. Protože jsem ale pár dní po skončení pracovního poměru otěhotněla, nikdo mě bohužel nezaměstná. Mám ještě nárok na peněžitou pomoc v mateřství, i když už nejsem zaměstnaná?

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se obvykle poskytuje ženě v době mateřské dovolené, tedy zpravidla v období od 8. do 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud se narodí 1 dítě, poskytuje se tato dávka 22 týdnů od nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, v případě porodu 2 a více dětí se poskytuje 37 týdnů.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství musí být žena v okamžiku nástupu na ni nemocensky pojištěna, nebo musí trvat ochranná lhůta vzniklá na základě předchozího pojištění.

Nemocenské pojištění zaměstnanců vzniká automaticky při pracovním poměru nebo základě dohody o pracovní činnosti (pokud je splněna podmínka minimálního příjmu a nejde o krátkodobé zaměstnání). V případě dohody o provedení práce vzniká jen v měsících, kdy váš příjem přesáhne 10.000,- Kč. U osob samostatně výdělečně činných vznikne nemocenské pojištění jen, pokud se do něj přihlásí.

Další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je splnění minimální doby pojištění. Ta u zaměstnanců činí 270 kalendářních dní během posledních 2 let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Osoba samostatně výdělečně činná musí být navíc v posledním roce před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství nemocensky pojištěna alespoň po dobu 180 dnů.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta je doba, po kterou trvá nárok na dávky nemocenského pojištění i po zániku nemocenského pojištění. V případě žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro poskytování peněžité pomoci v mateřství 180 dní. Nikdy však nemůže být delší, než byla doba trvání posledního nemocenského pojištění.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že jste otěhotněla až po zániku nemocenského pojištění (zaměstnání), vztahovala se na vás pouze 7denní ochranná lhůta. Abyste mohla peněžitou pomoc v mateřství pobírat, musíte obnovit své nemocenské pojištění, jinak nesplníte výše uvedené podmínky pro její přiznání.

Nedosáhnete-li opětovného vzniku nemocenského pojištění, nebudete moci peněžitou pomoc v mateřství vůbec pobírat. Můžete ovšem využít jiné dávky státní sociální podpory a sociální pomoci, typicky rodičovský příspěvek.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.