Pracuji na pozici obchodního zástupce. Při prohlídce zboží, které prodávám našim zákazníkům, na mě ve skladu zaměstnavatele spadla paleta se zbožím. Skončil jsem se zlomeninami nohou a poškozením páteře v nemocnici a pak mě ještě čekala několikaměsíční rehabilitace. Zaměstnavatel mě ujistil, že na mne počká a že se nemám ničeho obávat. Kvůli úrazu mi ale významně klesl můj příjem a nemocenská mi jen tak tak stačí na pokrytí nájmu a základních životních potřeb. Mám vůbec na něco právo?

Pracovní úraz

Pracovním úrazem se rozumí každé poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pro posouzení, zda se jedná o pracovní úraz, je tedy vždy klíčové, zda k úrazu došlo v souvislosti s plněním pracovních úkolů a zda současně nedošlo k excesu (vybočení z rámce plnění pracovních úkolů).

Rozsah odpovědnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen uhradit veškerou škodu, která zaměstnanci vznikla v důsledku pracovního úrazu, a to i v případě, že neporušil žádnou povinnost, škodu nezavinil a nemohl jí zabránit. Může se však své odpovědnosti zprostit, pokud by pracovní úraz zaměstnance vznikl v důsledku jeho opilosti, požití jiných návykových látek, nebo porušení bezpečnostních předpisů / pokynů, s nimiž byl zaměstnanec seznámen.

Druhy náhrady škody

V rámci odškodnění za pracovní úraz můžete po zaměstnavateli požadovat náhradu ztráty na výdělku, ztížení společenského uplatnění, bolestné, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, které vedly ke zlepšení vašeho zdravotního stavu a které nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou (léky nebo rehabilitace) a věcnou škodu, kterou se rozumí každé zmenšení majetku zapříčiněné pracovním úrazem (poškozené osobní věci, zvýšené náklady na domácnost, apod.).

Náhrada za ztrátu na výdělku vám přísluší nejen po dobu pracovní neschopnosti, ale i po jejím skončení. Vypočítává se z průměrné mzdy před vznikem pracovního úrazu a je vyplácena nejdéle do dne přiznání starobního důchodu nebo dovršení 65 let. Bolestné a ztížení společenského uplatnění se naopak odškodňuje jednorázovou částkou podle sazebníku vydaného ministerstvem zdravotnictví.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že se váš úraz stal při přebírání zboží ve skladu, které tvořilo zřejmě běžnou součást vaší práce, posoudili bychom váš úraz jako pracovní za předpokladu, že jste nezanedbal bezpečnostní předpisy a ani jste v době úrazu nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V tomto případě se můžete písemně obrátit na svého zaměstnavatele a domáhat se výše uvedených nároků (samozřejmě s předložením příslušné zdravotní dokumentace).

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je ze zákona povinen být pro případ vzniku pracovního úrazu pojištěn, bude se celý případ řešit také s pojišťovnou – škodu vám pak může uhradit buď pojišťovna, nebo přímo váš zaměstnavatel.
Doufejme, že zaměstnavatel má s odškodňováním pracovních úrazů zkušenosti a že po vaší výzvě splní svou zákonnou povinnost. Pokud ne, budete se muset dovolávat svých nároků soudní cestou.

Odpovídala Tereza Kadlecová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz. 

Kariéra

13:36

České rodinné podniky zažívají dobré časy. Polovina ze čtyř set majitelů firem oslovených agenturou Ipsos v rámci výzkumu pro Asociaci...

12:27

Průzkum zabývající se motivací českých zaměstnanců potvrdil, že lidé v ČR se v přístupu k zaměstnání výrazně liší, nejdůležitější...

13:06

Hlavním tématem devátého ročníku vzdělávací konference Equal Pay Day – Ženy sobě, která se koná v pátek a sobotu 13. a 14. dubna v Praze,...

11:24

Výpověď pro nadbytečnost z organizačních důvodů je jedním z nejčastěji využívaných způsobů, jak zaměstnavatel může jednostranně rozvázat...


Komerční sdělení


Zprávy dne

Evropu zasáhne další vlna veder, varování platí i pro Česko

FOTO: Windy

19. 7. Meteorologové varovali, že v sobotu se teploty na části území dostanou nad hranici 31 stupňů. Velmi teplo by mělo být i v příštím týdnu, kdy Evropu zasáhne další vlna veder, informovala v pátek s odvoláním na meteorology italská agentura... Celý článek Evropu zasáhne další vlna veder, varování platí i pro Česko»

Vybrané články

19. 7. Aktualizováno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se rozhodlo požádat Evropskou komisi o prodloužení 30denní lhůty na odpověď na auditní zprávu...

19. 7. Neobvyklou podívanou mohli v pátek ráno zažít obyvatelé pražského Žižkova. Z výkopu v silnici totiž tryskal několikametrový gejzír...

19. 7. Policie ukončila vyšetřování vraždy pumpařky v Nelahozevsi na Mělnicku. Případ teď dostane na stůl žalobce, který rozhodne o podání...