Přes dvě třetiny respondentů uvedlo, že je na českém trhu nedostatek mladých řemeslníků.

Podobná situace je také u odborníků s vysokoškolským diplomem nebo maturitou: 42 % podniků uvedlo, že nemůže pokrýt svou potřebu. Osloveným podnikům chybí především konstruktéři, technici, operátoři počítačem řízených strojů, svářeči a specialisté IT.

„Mnoho oslovených podniků poukazuje kromě stále horší dostupnosti kvalifikovaných pracovníků také na klesající kvalitu odborného vzdělání,“ zdůraznil Rudolf Fischer, prezident ČNOPK a finančně-ekonomický ředitel společnosti Siemens.

Podniky nabízejí školám spolupráci

Větší připravenost do praxe je podle něj možná, jen pokud začnou podniky se školami více spolupracovat. Komora již uvedla, že je k takové spolupráci připravena. Zatímco teoretická výuka by byla úkolem škol, praktické dovednosti by měli žáci získávat v reálném provozu firem.

„Nejen pro naše členské firmy, ale pro celé české hospodářství je velmi důležité, aby byl zajištěn dostatek kvalitně vzdělaných absolventů odborných škol s důrazem na praktické zkušenosti. Přitom je samozřejmě potřeba, aby odborné vzdělávání bylo opět dostatečně atraktivní,“ dodal Fischer.

Polovina podniků v průzkumu hodnotí přípravu na praxi u absolventů středních škol jako nedostačující. Především u začínajících techniků, elektrotechniků a mechatroniků, ale například i v ekonomických oborech.

Kromě stále horší dostupnosti kvalifikovaných pracovníků podniky poukazují i na klesající kvalitu odborného vzdělání

Rudolf Fischer, prezident ČNOPK

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že úroveň kvality absolventů se v ČR v posledních letech prakticky vůbec nezlepšila. Podle 40 % oslovených podniků se dokonce zhoršila. Příprava vysokoškoláků na praxi je nedostatečná podle 34 % respondentů, v případě středoškoláků je pak nedostatečná dokonce podle 49 procent německých a rakouských firem.

„Úroveň technických a jazykových znalostí absolventů zpravidla neodpovídá požadavkům zaměstnavatele,“ konstatovala ČNOPK v tiskové zprávě.

Podle náměstka ministra školství Jindřicha Fryče 20 až 40 procent absolventů technických oborů později odchází do jiného odvětví.

Vztah k technice si děti mají budovat od školek 

„Ztrácíme obrovské množství žáků, kteří studují na technických středních školách a pak nepokračují na vysoké školy,“ uvedl Fryč. Důvodem je podle něj například ztráta motivace.

Úředníci proto chtějí přilákat mladé k technice lepším vybavením škol, a to už od mateřských školek, kde techniku dětem přiblíží třeba nejrůznější stavebnice. Žákům základních i středních škol by se také mělo dostat lepšího kariérového poradenství, aby si k řemeslu a technickým oborům cestu našli.

Ministerstvo dále od příštího roku chystá s podporou z EU projekty na popularizaci přírodovědných a technických oborů.