I zahraniční průzkumy uvádějí, že s bolestí zad se někdy v životě setkalo 60–90 % populace průmyslově vyspělých zemí. Odborníci navíc varují, že nedostatečná léčba prvních příznaků vede k chronicitě, což je spojeno i s vysokými ekonomickými nároky na další léčbu.

„Na vzniku těchto zdravotních potíží má velký podíl sedavé zaměstnání, ať už v kanceláři, za volantem nebo v továrně,“ upozorňuje MUDr. Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, která se dlouhodobě věnuje léčbě nemocí pohybového aparátu.

Správné sezení je základem

Při současném životním stylu prosedíme značnou část života, což s sebou přináší řadu skrytých zdravotních rizik. Velkou pozornost bychom proto měli věnovat správnému sedu, který funguje jako účinná prevence bolestí zad.

„Základem je samozřejmě správná židle. Na ní seďte tak, aby se vaše nohy dotýkaly země. Dolní končetiny by přitom měly být rozkročeny na šířku pánve, držení trupu, hlavy a páteře by se mělo co nejvíce přiblížit svislé ose. Pokuste se vytvořit tento návyk na správné sezení,“ doporučuje Michaela Tomanová.

Krátké přestávky na protažení

Pravidelně si v rámci pracovní doby dopřejte krátké přestávky, které vás osvěží a umožní protáhnout ztuhlé a jednostranně zatížené svaly. Pro protažení využijte každou vhodnou příležitost.

„Do práce a z práce choďte část cesty pěšky, namísto výtahu jděte raději po schodech, a pokud je to možné, preferujte osobní kontakt s kolegy před komunikací přes počítač či telefon,“ doporučuje primářka Tomanová.

Raději batoh než brašnu

Nezapomínejte ani na zlozvyky. Příkladem může být časté telefonování, kdy je mobil vklíněn mezi nakloněnou hlavu a zdvihnuté rameno a jsou tak přetěžovány šíjové svaly. Rovněž nošení notebooků v brašně přes jedno rameno není dobré.

„Jednostranná zátěž se projevuje změnou postavení ramen a vychýlením převážně hrudní páteře. Vyměňte proto brašnu za pohodlný batoh, který váhu rozloží pravidelně,“ dodává Michaela Tomanová.