Živnostníci a menší firmy také stále více využívají technologie a zvláště internet, a to jak pro svoji prezentaci, tak pro obchodní korespondenci.

Získat zákazníka je těžší

„Jednoznačně je tento trend vidět mezi řemeslníky, menšími stavebními firmami a také poskytovateli ubytovacích služeb. Naprostá většina z nich nám potvrdila stále rostoucí tlak na cenu a zároveň prodloužení rozhodovacího procesu na straně objednatele. Ti, kdo chtějí udržet své podnikání při životě, hledají další způsoby, jak získat zakázky. Zatímco před rokem průměrný živnostník připravil každý měsíc mezi 5 až 10 nabídkami, dnes je to většinou 15 až 20 nabídek,“ upřesňuje Otto Kočí.

Páteří obchodní komunikace jsou e-maily

Kromě větší pilnosti v přípravě nabídek lze pozorovat i zaměření na zvládnutí technologických komunikačních prostředků.

„Typický živnostník standardně pracuje s e-mailem a jeho pomocí také posílá nabídky a reaguje na dotazy. Standardně nedisponuje svojí webovou stránkou, ale má jeden nebo dva vyplněné profily v rámci služeb, jako je například ePoptávka.cz,“ upřesňuje Otto Kočí.