Jedná se o propracovaný model spolupráce mezi veřejnou vzdělávací a komerční institucí podporující rozvoj konkurenceschopné pracovní síly. Shodli se na tom při podpisu memoranda o spolupráci generální ředitel IBM Česká republika Vladek Šlezingr a děkan fakulty docent Luboš Marek.

Naučí se chytřeji obchodovat

„Koncept kompetenčních center se výborně osvědčil v zahraničí, jsme proto rádi, že můžeme stát u jejich zrodu také na půdě Vysoké školy ekonomické. Věříme, že studentům nabídnou tolik potřebný pohled do pracovní praxe, která je čeká po ukončení studia,“ uvedl Harry van Dorenmalen, ředitel IBM pro evropské záležitosti.
Koncept chytřejšího obchodování spočívá ve využití nástrojů, které slouží k analýze potřeb zákazníka, k předpovědi jeho chování a zároveň umožňují zpracovávat stále větší množství dat a zajistit jejich interpretaci.

Nové kompetenční centrum se bude zaměřovat na tři tematické oblasti: První je řízení kvality systému a rozpoznávání jeho kritických míst. Druhá oblast je věnována využití business intelligence a analytických nástrojů. Třetí oblastí zájmu jsou pak nástroje pro spolupráci, umožňující efektivnější komunikaci a výměnu informací mezi zákazníky, partnery i zaměstnanci s cílem zvyšování produktivity, inovování a snižování nákladů.

Sepětí s praxí je slabinou školství

České vysoké školství se dlouhodobě potýká s nedostatečnou provázaností s trhem práce, což v konečném důsledku dopadá na čerstvé absolventy, kterým se bez praxe často nedaří nalézt pracovní uplatnění. Nové kompetenční centrum na VŠE má proto podpořit snahy o propojení akademického prostředí se soukromým sektorem a vědou a výzkumem.

VŠE se inspirovala podobnými kompetenčními centry zaměřenými na Smarter Commerce, které již úspěšně fungují ve světě. Společnost IBM plánuje v příštích letech zavedení kompetenčních center také na dalších univerzitách v ČR. Studenti bakalářských, magisterských i doktorských programů tak budou moci získávat znalosti díky propojení napříč školami v České republice i zahraničí.