Samy děti mají největší zájem o praxi v učebním oboru, výpomocné i sezónní práce. S organizací pomůže firmám nezisková organizace Spolu dětem, která jako součástí svého projektu Postav se na vlastní nohy, zřizuje profesní fondy pro firmy, jež chtějí dětem v ústavní péči nabídnout brigádu, praxi či finanční podporu.

Mohou nabídnout praxi, nebo peníze

„Do profesních fondů Spolu dětem mohou firmy přispět dvojím způsobem. Dětem mohou nabídnout brigádu či praxi ve své provozovně, nebo mohou projekt podpořit finančně. Podpoří tak konkrétní děti, které se chtějí vzdělávat, nebo si potřebují zakoupit pracovní pomůcky pro práci v jejich oboru. Z fondu budeme dětem hradit také například přihlášky do autoškoly, která patří k vůbec nejčastějším přáním dětí z dětských domovů. Co si děti přejí, mohou zájemci zjistit na webu www.sance.cz,“ říká ředitelka neziskové organizace Spolu dětem, Naďa Dittmannová.

Brigády učí děti zodpovědnosti

„Brigády jsou velice účinnou pomocí dětem z dětských domovů. Učí je přijímat zodpovědnost za svoji práci a poznávat, jak fungují vztahy na pracovišti. Získaná praxe jim může hodně pomoci i po odchodu z domova, až si samy budou hledat práci. Pro děti jsou samozřejmě vydělané peníze velkou motivací, protože posilují jejich sebedůvěru. Vedení dětských domovů zase oceňuje, že odměna v dětech rozvíjí schopnost vnímat hodnotu peněz. Bohužel je ale brigád pro děti z domovů zatím málo,“ vysvětluje Marie Kučerová, ředitelka Dětského domova v Kašperských Horách.

Umožnit dětem začlenění do života

S projektem profesních fondů přichází organizace Spolu dětem v době, kdy se široce diskutuje změna systému sociálně-právní ochrany dětí a připravuje se rušení dětských domovů. Ačkoli organizace podporuje práci s původní rodinou a roli pěstounské péče, upozorňuje, že dětem z dětského domova je třeba i nadále pomáhat.

„Chystané změny se bohužel nedotknou všech dětí vyrůstajících v ústavní péči. Tisíce dětí budou v domovech vyrůstat i v následujících letech. Právě k nim chceme nasměrovat pomoc firem. Děti se totiž potřebují ze všeho nejvíc začleňovat do života ve svém okolí a získávat zkušenosti s prací i s hospodařením s penězi,“ dodává Naďa Dittmannová.