Cílem projektu bylo zejména zvýšit uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu zlepšením jejich klíčových kompetencí.

Vytvoření nových specializací v oboru

„Inovativnost rovněž spočívá v tom, že projekt školy řešil aktualizaci a diferenciaci studia vytvářením specializací v rámci oboru cestovní ruch, což je i v souladu s požadavky Akreditační komise. Kromě obecného ekonomického vzdělání dostávají studenti možnost výběru specializačního studia zaměřeného např. na Podnikání v cestovním ruchu, Lázeňství a wellness, Veřejnou správu v cestovním ruchu, Management volného času, Šetrné formy cestovního ruchu nebo Informační systémy v cestovním ruchu,“ vysvětluje docent Jiří Vaníček, hlavní manažer projektu.

Budou přednášet i odborníci ze zahraničí

Vedoucí katedry cestovního ruchu VŠPJ Eva Janoušková doplňuje: „realizace projektu kromě hlavního výstupu také umožnila zajistit celosemestrální přednášky zahraničních akademických pracovníků z vysokých škol ze Slovenska nebo Polska, specializované přednášky odborníků z praxe, propojit pracovníky v oblasti vzdělávání v cestovním ruchu ze středních a vysokých škol, anebo zahájit vydávání odborného internetového časopisu Studia Turistica“.

Formou oponentur, zpracováním dílčích studijních opor nebo spoluprací ve tvůrčí činnosti se na projektu jako partner podíleli akademičtí pracovníci z Univerzity Hradec Králové.

Projekt s rozpočtem 4,7 mil. Kč byl financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.