Projekt poslouží také jako zkušební prostředí pro přeměnu EURES – sítě služeb zaměstnanosti členských států – v celoevropskou službu zaměstnanosti.

Služba zprostředkování práce

„Pilotní projekt ,Tvoje první práce přes EURES‘ představuje naše první kroky směrem k více individualizované službě zprostředkování práce, která lidem s odpovídajícími dovednostmi pomůže získat zaměstnání v jiných evropských zemích, které tyto dovednosti potřebují,“ uvedl komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor.

Poskytnou informace i finanční podporu

V rámci programu „Tvoje první práce přes EURES“ budou čtyři vybrané služby zaměstnanosti z Německa, Španělska, Dánska a Itálie pomáhat mladým lidem hledat práci v jiných členských státech.

Mladým občanům zemí EU ve věku 18–30 let budou při jejich náboru poskytnuty nejen informace a pomoc, ale také nabídnuta možnost finanční podpory jejich žádosti o zaměstnání nebo školení.

Malé podniky mohou žádat o dotace

Malé a střední podniky, tj. společnosti s méně než 250 zaměstnanci, mohou požádat o finanční podporu na úhradu části nákladů na zaškolení nově přijatých pracovníků a nákladů na pomoc související s jejich usazením se v nové zemi.

Poslední vydání čtvrtletníku Evropský bulletin pro pracovní mobilitu upozorňuje na to, kde jsou nejlepší možnosti zaměstnání. V současnosti jsou v EU nejvíce žádaní prodejci, finančníci a pracovníci v oblasti úklidu domácnosti a restauračních služeb.