Ačkoliv stále přetrvávají poměrně výrazné rozdíly v hodnocení připravenosti studentů VŠ na uplatnění v praxi, více než 71 % firem je spokojeno s absolventy, které přijaly v uplynulém roce. Vloni se v podobném duchu vyjádřilo pouze 55 % společností.

Mladí snížili své mzdové nároky

Nezanedbatelný je rovněž posun ve mzdových očekáváních studentů. Jejich nároky proti loňsku klesly; plných 36 % z nich se letos spokojí se mzdou do 20 tisíc korun měsíčně. Tu jim přitom nabízí více než 47 % zaměstnavatelů, což je o dva procentní body více než vloni.

Pouhý zisk vysokoškolského titulu již sám o sobě většinou nestačíOndřej Mysliveček, analytik LMC

Průzkumy mezi 1915 studenty a absolventy a 125 firmami dále prokázaly silnou poptávku mladých lidí po flexibilních formách zaměstnávání a výrazný zájem získat praxi formou stáží (65 %) a studijních programů (52 %).

Tyto formy spolupráce však umožňuje pouze 48 %, respektive 23 % z oslovených zaměstnavatelů. Naopak více než čtyři pětiny společností studentům nabízejí možnost práce v režimu dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Praxe během studia zvýhodňuje

Přestože pracovních příležitostí pro studenty není mnoho, zkušenost s prací při studiu má plných 86 % studentů a absolventů. 76 % mladých se přitom již při studiu snaží získat potřebnou oborovou praxi. Ti, kterým se to daří, mají přitom i letos na pracovním trhu výraznou výhodu.

Pro 74 % společností je v případě výběru absolventů velmi důležitý patřičný obor praxe, 68 % firem hodnotí také její délku. Stěžejním kritériem při přijímacím řízení stále zůstává vystudovaný obor, který je důležitý pro 79 % firem.

Krize studenty silně postihla

„Studenti a absolventi se v průběhu předchozí ekonomické krize stali jednou z nejhůře postižených skupin na pracovním trhu. Počet příležitostí, které mohou využít, ani nyní zdaleka nedosahuje předkrizové úrovně, přestože se již poměrně stabilizoval.

Tyto okolnosti většinu z nich přinutily poohlížet se již během studia po relevantní práci, kterou jsou ochotni přijmout i za horších nástupních podmínek. Uvědomují si totiž, že prokazatelná praxe spolu s ochotou pracovat za nižší mzdu jsou jedněmi z jejich nejsilnějších konkurenčních výhod. Pouhý zisk vysokoškolského titulu již sám o sobě většinou nestačí,“ uvádí Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC, která server Jobs.cz provozuje.

Banky se studenty počítají

„Absolventi jsou jednou ze skupin, která je pro nás při hledání nových zaměstnanců velmi zajímavá. Za poslední dva roky se do našeho trainee programu ReBelové zapojilo více než 30 absolventů vysokých škol, všichni velmi dobře zvládli svou adaptaci a dnes patří mezi nejlepší zaměstnance na svých pozicích. Většina dokázala v krátké době potvrdit velký potenciál, kvůli kterému se na absolventy vysokých škol zaměřujeme a počítáme s nimi jako s klíčovými zaměstnanci i do budoucna,“ uvedl Filip Šanda, personální ředitel Raiffeisenbank, generálního partnera Měsíce studentů a absolventů 2012.

Roste obliba rodinných firem

Obliba nadnárodních společností u mladých proti loňsku mírně poklesla, zájem pracovat pro ně však stále deklaruje 58 % studentů a absolventů. Ti mají zároveň ve stále větší oblibě ryze české společnosti (53 % proti 46 % vloni) a poměrně znatelně roste také jejich zájem pracovat pro menší (42 %) a rodinné firmy (24 %).

Soukromý sektor v preferencích dominuje se 75 %, překvapivě však vzrostl také zájem o práci ve státní správě (o bezmála 4 p. b. na 32 %). Vlastní podnikání nyní zvažuje 39 % studentů a absolventů, což je o dva procentní body méně než před rokem.

Klidný přístav pro bouřlivé časy

„Část studentů v nynější nejisté době preferuje klidnější přístavy, tj. menší rodinné firmy s českými vlastníky, kde mohou také výrazněji prosazovat své nápady a ovlivňovat jejich chod. Nynější studenti a absolventi jsou celkově ambiciózní, ovšem zároveň také mnohem realističtější než dříve. Drtivá většina z nich je velmi flexibilní a podobnou flexibilitu by uvítala i v zaměstnání.

Zaměstnavatelé jsou ale, co se týče forem spolupráce a rozvržení pracovní doby, výrazně konzervativní. Pozitivní zprávou však je, že spokojenost firem s přijatými absolventy roste. Neznamená to, že by nyní ze škol přicházeli výrazně lépe připraveni. Stav spíše věrně odráží současnou ochotu mladých přizpůsobovat se, rozvíjet se a pro začátek se spokojit i s málem,“ doplňuje Mysliveček.