Každý lékař se může věnovat svému rozvoji, a to i za peníze nemocnice, když má například šanci podívat se na odborné mezinárodní konference, nebo tam sám i přednáší.

Dobrý lékař musí profesně růst

„Máme řadu kvalifikovaných lékařů, kteří přednášejí i na vysokých školách. Dále jezdí na mezinárodní konference, což jim hradíme včetně cesty a ubytování. Máme tady také nastavené postgraduální studium, které platí nemocnice. Dobrý lékař musí stále sledovat nejnovější trendy a profesně růst, proto se je snažíme i takto podporovat,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Uvažují v perspektivě pěti až sedmi let

Ředitel Holan sám přednáší na píseckém gymnáziu, ale také například na univerzitě v Plzni. Jak uvedl, pro nemocnici je zásadní, aby o ní věděla i široká veřejnost a aby její úroveň měla plynulý růst v čase.

Dobrý lékař musí stále sledovat nejnovější trendy Jiří Holan, ředitel Nemocnice Písek

„Snažíme se o to, aby naše lékařské týmy měly několik generací, a myslíme tak na budoucnost v plánu pěti až sedmi let. Právě proto jsme například v letošním roce přijali dvacet nových lékařů, přičemž sedm z nich je plně erudovaných, kteří mají už všechny atestace i praxi. Další dostanou šanci získat atestaci v naší nemocnici,“ vysvětlil Holan.

Dále zmínil, že nemocnice nechce rozvíjet další odvětví, ale soustředí se na zkvalitnění i vývoj dosavadních lékařských oddělení. Z nich některá fungují od roku 1996 i pro Strakonicko.

Hlavní je si dobré lékaře udržet

„Především máme na velmi dobé úrovni například chirurgii prsu, řešení kýly, u ortopedie se jedná o totální náhrady kloubů. Zároveň naše iktové centrum řeší jako jediné v kraji společně s budějovickým akutní mozkové příhody. V naší nemocnici je však také magnetická rezonance nebo perinatologické centrum pro děti,“ konstatoval ředitel Holan a doplnil, že v dnešní době není tak těžké sehnat na trhu práce kvalifikované lékaře, ale jde o to, aby je nemocnice dokázala udržet.