V České republice je podle společného výzkumu společností LMC a Factum Invenio k dispozici jen asi 5 % zkrácených úvazků. Zajímavé ale je, že většinu z nich nevyužívají rodiče malých dětí, ale zaměstnanci nad 50 let. Částečný úvazek totiž může pomoci skloubit s prací nejen péči o děti nebo nemocné rodiče, ale i vlastní úbytek sil, případně časově náročného koníčka.

Daleko za Evropou

Podíl zkrácených úvazků je v ČR výrazně za průměrem EU – cca 5 % proti 20 % v Unii jako celku, 35 % ve Švýcarsku, 49 % v Nizozemsku.

Buďte připraveni si nižší úvazek obhájit a vysvětlit zaměstnavateli nejen omezení, ale také výhody nového rozložení práceTomáš Dombrovský, LMC

„V březnu 2012 bylo na Jobs.cz vystaveno 859 pozic na zkrácený úvazek, což je 3,9 % ze všech inzerovaných pracovních míst,“ potvrzuje mluvčí firmy Tomáš Dombrovský a dodává, že z dlouhodobého hlediska je to problém. „Nízká diverzita pracovního trhu v ČR je strategickou hrozbou. Je třeba podpora ze strany státu i osvěta ve firmách,“ připomíná Dombrovský.

Profese, kde to jde

Nejčastěji jde o práce v obchodu, administrativě a bankovnictví. Typická povolání pro částečné úvazky jsou krom obchodních zástupců také pracovník call centra, prodavač, asistentka, ale i sociální pracovník nebo lékař.

V call centru pracuje i Hana Kučerová, která po polovičním úvazku v T-Mobile sáhla ráda. „Dcera tenkrát chodila do 1. třídy a já neměla nikoho, kdo by se o ni mohl starat v odpoledních či večerních hodinách.“ Dnes už je dcera dávno dospělá, jí samotné je více než 50 let, ale na částečný úvazek pracuje stále.

Navíc samozřejmě nechce o zaměstnání přijít, na trhu práce je totiž paradoxně brána už jako žena těsně před důchodem. Jak ale potvrzují statistiky Jobs.cz, ne všude u nás panuje kult mládí.

Například v technických oborech, typicky u konstruktérů, nástrojářů i kvalitářů, je výrazně vyšší podíl zkušenějších pracovníků nad 50 let a výhledově hrozí problém s jejich nahrazením. Dalším takovým příkladem jsou zubaři – silná generace odchází do důchodu a nemá dost nástupců z řad absolventů.

IT je pro mladé

Na druhé straně jsou obory, typickým příkladem jsou informační technologie, v nichž je vyšší věk často překážkou pro získání zaměstnání. Přístup českých zaměstnavatelů se nicméně podle Dombrovského postupně, byť velmi pomalu mění a firmy začínají oceňovat výhody věkově (i jinak) smíšených pracovních týmů, kde se zkušenost starších zaměstnanců vhodně doplňuje s učenlivostí a dravostí mladších.

Cesta k zaměstnanosti starších

Právě větší rozšíření zkrácených úvazků (kromě alternativních pracovních forem) by mohlo podpořit zaměstnanost vyšších věkových skupin. „Zároveň bude třeba podpořit stálé zvyšování kvalifikace u lidí nad 50 let, a to zejména v jazykové a IT oblasti,“ připomíná Dombrovský.

Jak ale dát najevo, že byste rádi chodili do práce méně? „Nejjednodušší je zajít za nadřízeným, nebát se zeptat, vysvětlit důvody své žádosti,“ radí Irena Filařová Nucová, právnička z T-Mobile.

„V případě, že o vás zaměstnavatel stojí a váží si vaší práce, je dost pravděpodobné, že se bude snažit vyjít vám alespoň do jisté míry vstříc. Buďte připraveni si nižší úvazek obhájit a vysvětlit zaměstnavateli nejen omezení, ale také výhody nového rozložení práce,“ říká Dombrovský.

„Žádný zaměstnavatel nestojí o vystresované, podrážděné a utahané zaměstnance. A výměna za nové síly, které musí firma zaškolit pro náročnou práci, je finančně dost náročná,“ dodává Hana Kučerová.

Ptejte se na personálním

Můžete se zeptat i na personálním oddělení, kde zváží vaše důvody. Pokud totiž pečujete o dítě do 15 let nebo o jinou na vás závislou osobu, je podle právničky zaměstnavatel povinen hledat způsob, jak vám vyjít vstříc, pokud to ovšem provozní podmínky umožní.

Někdy to ale prostě nejde. „Se zanedbatelným podílem zkrácených úvazků se setkáváme zvláště ve strojírenství a výrobě a v průmyslu, typicky u pracovních pozic, kde je nutná stálá přítomnost na pracovišti např. ve směnném režimu,“ uzavírá Tomáš Dombrovský.