Znát aktuální situaci, ale i trendy na trhu práce je pro zaměstnavatele klíčové. Vedle adekvátní mzdy totiž o motivaci a loajalitě zaměstnanců rozhodují i různé výhody, které jim zaměstnavatel poskytuje v podobě tak zvaných benefitů.

Za nejhodnotnější benefity jsou obecně považovány jeden nebo dva týdny dovolené navíc a pružná pracovní doba

Mezinárodní personální společnost Robert Half International proto uspořádala průzkum mezi více než patnácti sty uchazeči o zaměstnání a firmami tvořícími její klientelu s cílem zjistit, jaké výhody zaměstnavatelé nejčastěji nabízejí a čeho si naopak nejvíce cení sami zaměstnanci. Výsledky se pochopitelně liší v závislosti na oborech činnosti, ale některé závěry mají širší platnost.

„Zatímco před několika lety si zaměstnanci cenili především příležitosti dalšího vzdělávání, dnes preferují možnost delší dovolené a flexibilitu práce. Zaměstnanci velmi oceňují, pokud jim zaměstnavatel umožní využívat pružnou pracovní dobu nebo home office (možnost práce z domova),“ uvádí Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro Českou republiku.

Stravenky jsou stále populární

Paradoxní je v této souvislosti fakt, že navzdory vysoké popularitě delší dovolené má nemalá část zaměstnanců problém dovolenou v běžném roce vůbec vyčerpat. V podmínkách krize se totiž zaměstnavatelé snaží pracovní síly ušetřit a zvýšit pracovní úvazky zbylým zaměstnancům, což je v přímém protikladu s obecným trendem vyladění osobního a pracovního života.

Mezi nejčastěji poskytované benefity patří jednoznačně notebook, občerstvení na pracovišti a stravenky. V odvětví informačních technologií se stravenky dokonce vrátily do desítky nejhodnotnějších výhod z pohledu zaměstnanců. Do první desítky nejrozšířenějších benefitů stále patří i jazykové kurzy a odborné vzdělávání. Jak vypadá rozdělení benefitů podle jednotlivých oborů?

Finance a účetnictví

Pořadí pěti nejrozšířenějších benefitů v oblasti financí a účetnictví se proti předchozímu průzkumu nezměnilo – zaměstnavatelé nejčastěji poskytují pět týdnů dovolené, dále stravenky, občerstvení na pracovišti, pružnou pracovní dobu a jazykové kurzy. Na pozicích vyššího managementu se na prvním místě nově objevil mobilní telefon k soukromým účelům, který se v roce 2010 do první pětky nedostal.

Nejvíce ceněným benefitem je z pohledu zaměstnanců i nadále pět týdnů dovolené. Do top 5 nejhodnotnějších benefitů se ale tentokrát nedostaly jazykové kurzy a odborné vzdělávání, nahradilo je šest týdnů dovolené a home office. Cenným benefitem je i nadále služební automobil pro soukromé účely, který ale firmy často nenabízejí. Výjimku tvoří finanční management, kde se jedná o již běžně nabízený benefit.

Obchod a marketing

Nejčastěji poskytovaným benefitem v rámci obchodních a marketingových pozic je stále notebook. V první pětce se drží také pět týdnů dovolené, mobilní telefon k soukromým účelům, stravenky a pružná pracovní doba. Přestože někteří zaměstnavatelé přestali proplácet soukromé kilometry, zůstává služební automobil nadále rozšířeným benefitem, a to hlavně u obchodních pozic.

Tři nejhodnotnější benefity z pohledu zaměstnanců zůstávají totožné s předchozím obdobím: nejvíc ceněný je služební automobil i pro soukromé účely, pět týdnů dovolené a home office. Doplňuje je šest týdnů dovolené a 13. plat, který v první pětce nahradil jazykové kurzy.

IT a telekomunikace

Nejrozšířenějším benefitem je i nadále pružná pracovní doba, na druhé místo se dostalo pět týdnů dovolené (posun ze čtvrtého místa). Další v pořadí jsou stravenky, notebook a první pětku uzavírá občerstvení na pracovišti.

Zaměstnanci stále považují za nejhodnotnější benefity pět týdnů dovolené a home office. Mezi pěti nejcennějšími výhodami zůstává služební automobil i pro soukromé účely, nejvýš ho řadí zaměstnanci na obchodních pozicích.

Zatímco vývojáři softwaru řadí mezi pět nejhodnotnějších benefitů odborné vzdělávání, analytici a obchodníci mu tak vysokou preferenci nepřidělují. Oblíbený je také 13. plat, správci systémů ho mají v prioritách dokonce na třetím místě.

Kanceláře a administrativa

Stálicemi mezi nejčastěji využívanými benefity jsou pět týdnů dovolené, stravenky, občerstvení na pracovišti, jazykové kurzy a pružná pracovní doba. Nově se v desítce nejrozšířenějších výhod objevil flexipass (příspěvek na sport, kulturu), který je již hodně rozšířený hlavně mezi zaměstnanci v zákaznickém servisu.

Nejvíce hodnocené benefity ze strany zaměstnanců potvrzují celkový trend důrazu na volný čas a to napříč všemi sledovanými obory: pět a šest týdnů dovolené, 13. plat, pružná pracovní doba a home office. Dříve velmi oblíbené jazykové kurzy a odborné vzdělávání klesly až na sedmé a desáté místo.

Zaměstnavatelé v loňském roce sáhli také k omezování nabídky benefitů. Zrušení alespoň jednoho benefitu potvrdilo 48 % respondentů. „Pokud k odebírání docházelo, týkalo se to nejčastěji jazykových kurzů a 13. platů,“ uzavírá Aleš Křížek shrnutí zaměstnaneckých výhod za rok 2011.

Nejčastěji poskytované benefity:Nejvíce ceněné benefity:
 5 týdnů dovolené 5 týdnů dovolené
 stravenky 6 týdnů dovolené
 pružná pracovní doba možnost práce z domova
 notebook služební auto i soukromě
 občerstvení, nápoje pružná pracovní doba