Téměř polovina osob s částečnným invalidním důchodem v Česku pracuje, loni jich do pracovního procesu bylo zapojeno přes 72.000. Plně invalidních důchodců je více než 10.000, míra zaměstnanosti mezi nimi činí 4,5 procenta.

Vysokoškoláci pracují častěji

Zaměstnanost u starobních důchodců je podle ČSÚ značně ovlivněna stupněm dosaženého vzdělání. Mezi důchodci se základním vzděláním pracoval loni každý desátý, zatímco mezi vysokoškolsky vzdělanými seniory pracoval každý pátý.

Téměř polovina starobních důchodců pracuje na částečný úvazek. Mnozí se uplatňují ve zdravotnictví, školství, jako specialisté v určitém oboru i jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Platy tvoří většinu příjmu

V domácnostech pracujících seniorů tvoří pracovní platy 58 procent a důchody 38 procent příjmů. Se svými penězi vycházejí poměrně snadno. Naopak dvě třetiny domácnosti důchodců bez zaměstnání uvádějí, že s měsíčním příjmem vycházejí s obtížemi.

Největší problémy s příjmy mají starobní důchodkyně. Zhruba třetinu svých příjmů dávají na bydlení. Pracující důchodci naproti tomu vydávají na bydlení 14 procent svých příjmů, a to i navzdory tomu, že jejich průměrné náklady na bydlení jsou vyšší.

Starobních důchodců pracuje necelá desetina

"Nejméně chudobou ohroženou skupinou jsou domácnosti pracujících důchodců, které se svými příjmy vycházely spíše snadno. Tvoří však pouze 7,6 procenta z domácností se starobními důchody," uvedl Jaromír Kalmus z ČSÚ.