Je dokázáno, že vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích přispívá k lepšímu obchodnímu výkonu, lepší konkurenceschopnosti a k větším hospodářským ziskům.

Zisky jsou o polovinu vyšší

Například ve zprávě, kterou vypracovala společnost McKinsey, se uvádí, že u společností s vyváženým zastoupením žen a mužů je oproti společnostem řízeným pouze muži provozní zisk o 56 % vyšší.
Společnost Ernst & Young se zabývala 290 největšími kótovanými společnostmi a zjistila, že výdělky společností, které měly ve vedoucí pozici alespoň jednu ženu, byly výrazně vyšší než výdělky společností, v jejichž správní radě žádné ženy nebyly.

Veřejná konzultace přinese nápady

Aby zjistila, jaká opatření je k vyřešení stále nedostatečné genderové rozrůzněnosti ve správních radách kótovaných společností v Evropě třeba přijmout, zahájila Komise počátkem března veřejnou konzultaci, která by měla vést k nápravě současného stavu. Konzultace potrvá do 28. května 2012 a v návaznosti na její výsledky Komise rozhodne o dalších krocích.

Apel na uvědomělý přístup nezabral

„Před rokem jsem společnosti vyzvala k tomu, aby dobrovolně zvýšily zastoupení žen na vedoucích pozicích. S politováním však konstatuji, že samoregulace navzdory naší výzvě dosud uspokojivé výsledky nepřinesla“, uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost.

Podle průzkumu je většina pro

Lidé v Evropě jednoznačně souhlasí s tím, že současnou nevyváženou situaci je třeba změnit. Podle posledního průzkumu Eurobarometru se 88 % Evropanů domnívá, že za předpokladu rovnocenných schopností by ženy měly být ve vrcholných pozicích v obchodní sféře zastoupeny rovnocenně. 76 % Evropanů se domnívá, že ženy mají potřebné schopnosti.

75 % dotazovaných je pro přijetí právních předpisů o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích společností. Polovina respondentů (49 %) navíc uvedla, že nejvhodnějším mechanismem k prosazení těchto právních předpisů by byly finanční postihy.