Pozice AR (Accounts Receivable) Clerk znamená účetní pohledávek. Obdobně jako pozice AP Clerk se objevuje v centrech sdílených služeb – Shared Service Centres (SSC), kde se zpracovává účetnictví celého regionu či dokonce světa. Zaměstnanci na těchto pozicích jsou rozděleni do jednotlivých týmů podle toho, pro jaké země faktury zpracovávají.

V rámci pozice AR Clerk se v některých SSC vytvářejí dvě podskupiny pozic – Cash Collection Clerk a Cash Application Clerk. Některá centra sdílených služeb mají tyto podskupiny v rámci jedné pozice.

Cash Collection Clerk má na starosti správu a vymáhání pohledávek. Je neustále v kontaktu se zákazníky, které upozorňuje na pohledávky po splatnosti, případně i dopředu upozorňuje na blížící se datum splatnosti.

Cash Application Clerk přiřazuje došlé platby k fakturám, provádí uzávěrky bankovních účtu a komunikuje s bankami. V případě nesrovnalostí identifikuje problém a následně zajistí nápravu.

Mimo samotného účtování standardních i nestandardních účetních AR operací komunikují zaměstnanci na pozicích AR (Accounts Receiveble) Clerk, stejně jako jejich kolegové na pozicích AP (Accounts Payable) Clerk, s pracovníky společnosti přímo v dané zemi. Spolupracují s kolegy z oddělení účetnictví a také z oddělení péče o zákazníky (Customer Service).

Na pozici AR Clerk je vyžadováno vysokoškolské vzdělání (nejlépe ekonomického směru) a zkušenost se zpracováním faktur v délce jednoho až dvou let. Nutností, stejně jako pro ostatní pozice v centrech sdílených služeb, je výborná znalost anglického jazyka. Výhodou, v některých případech dokonce podmínkou, je znalost dalšího cízího jazyka.

Tomáš Bergl, manažer Robert Half Finance & Accounting