Nonstop práce či vytváření zisků může dotyčné jedince ničit, přesto však relaxovat nemohou a neumějí. Jsou totiž nervózní z jakéhokoli „mrhání“ časem.

Koníčky nejsou mrháním

Jenže relaxace, odpočinek a věnování se vztahům či koníčkům nejsou žádným mrháním. Ovšem pro člověka, jenž má mezi časem a penězi rovnítko, je těžké se uvolnit a vnímat jinou hodnotu času.

I průměrně inteligentní člověk si uvědomuje, že ne vše lze vyvážit penězi a že mnohé hodnoty do světa financí nepatří. Psychologové z Toronta ale zjistili, že přibývá lidí, kteří nedokážou trávit čas bez nervozity, pokud zrovna nevydělávají peníze či jinak netvoří zisky.

„Pokud zacházíte s časem jako s penězi, dokonale si tím můžete podkopat celkovou psychickou a fyzickou pohodu i duševní zdraví,“ varuje profesor Sanford DeVoe z University of Toronto.

Když dva dělají totéž...

V několika experimentálních výzkumech prokázal, že pokud člověk smýšlí o čase jako o penězích, zcela to mění způsob, jakým si čas užívá a jak ho prožívá.
„Dva lidé mohou prožívat to samé a stejně dlouhou dobu, ale reagují naprosto odlišně,“ dodává DeVoe.