Pozice AP (Accounts Payable) Clerk se objevuje v centrech sdílených služeb (kde se zpracovává účetnictví celého regionu či dokonce světa) a znamená účetní závazků. Zaměstnanci na těchto pozicích jsou rozděleni do jednotlivých týmů podle toho, pro jaké země faktury zpracovávají. Zpracování a následné účtování faktur probíhá dle stanovených postupů, účetních zásad a právních předpisů daných zemí

Mimo samotného účtování standardních i nestandardních účetních AP operací, ověřování správnosti faktur, případných následných korekcí a identifikaci zpožděných položek, má AP Clerk na starosti také komunikaci s pracovníky společnosti přímo v dané zemi. Spolupracuje jak s kolegy z oddělení účetnictví, tak z oddělení péče o zákazníky (Customer Service).

Členové AP týmů produkují také zprávy, plány a přehledy pro management. Seniorštější členové často také navrhují zlepšení procesů, spolupodílí se na jejich automatizaci a identifikují trendy vývoje týkající se zpracování a účtování faktur ve svěřených zemích.

AP Clerk pracuje nejčastěji v mezinárodním týmu o velikosti 5 až 20 členů (různé stupně seniority), kdy celý tým vede AP Team Leader (jehož nadřízeným je AP Manager).

Nejčastější požadavky na uchazeče o pozici AP Clerk jsou vysokoškolské vzdělání (ideálně ekonomického směru), 1 až 2 roky zkušeností se zpracováním faktur v zákaznickém servisu či přímo v účetnictví a výborná znalost minimálně anglického jazyka. Plynulá znalost dalšího cizího jazyka je většinou velkou výhodou, někdy také podmínkou.

Tomáš Bergl, Manager Robert Half Finance & Accounting